Knotbomen en poelen (subsidie)

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kan de subsidie aanvragen als je knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kan je een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Je bent eigenaar of pachter van een perceel in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

Je houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de keine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het reglement.

Bedrag

Het bedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert.


contactinformatie