Rattenbestrijding

Meld ratten

Ratten leven vooral op vochtige en donkere plaatsen, zoals grachten, riolen, kelders en stallen. Ze worden vaak aangetroffen in de nabijheid van de mens.

Het zijn alleseters: ze eten vooral granen maar lusten ook etensresten en afval. De bruine rat kan uitstekend graven en kan schade veroorzaken aan o.a. funderingen. De uitwerpselen van ratten kunnen voedselvoorraden bevuilen. Bovendien kunnen ze ziektekiemen overbrengen. De dieren kunnen ook vraat- en knaagschade veroorzaken aan houtwerk, PVC-buizen, elektrische leidingen, voedingsproducten, veevoeders en landbouwgewassen.

Procedure

Preventieve maatregelen

 • strooi het kippenvoer (graan of etensresten) niet op de grond, maar gebruik een voederbakje en neem dit ‘s avonds weg;

 • vermijd langdurige voederopslag en gebruik eerst de oudste voorraad;

 • gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voedsel;

 • ruim regelmatig op in en rond gebouwen zodat schuil- en nestplaatsen voorkomen worden;

 • verzamel het huishoudelijk afval (restafval en GFT) in goed gesloten grijze en/of groene containers (niet in zakken);

 • zorg voor een frequente afvoer van het huishoudelijk afval;

 • gooi geen etensresten (vlees, vis, gekookte aardappelen, sauzen …) in de compostbak of in het compostvat;

 • ruim afgevallen fruit en noten onmiddellijk op;

 • deponeer geen snoeiafval, GFT of etensresten op braakliggende gronden, groenzones, bermen of pleinen.

Bestrijding

Wanneer preventiemaatregelen niet helpen, is bestrijding noodzakelijk en verplicht. Er bestaan verschillende producten om ratten te bestrijden. Als je een klem of kooi met lokaas gebruikt, plaats deze dan op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen. Als de ratten in grote aantallen voorkomen, is deze vorm van bestrijding zeer arbeidsintensief en in de meeste gevallen weinig efficiënt.

Bij een grote rattenpopulatie is het gebruik van rattenvergif de meest aangewezen manier van bestrijden. Hiervoor bestaan speciale producten.

Verantwoord omgaan met gifstoffen

Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif zijn gevaarlijk voor mens en milieu. De stoffen zijn gemaakt om te doden.

Als je rekening houdt met volgende tips worden de risico’s zoveel mogelijk beperkt:

 • Plaats het gif bij de bron, dicht bij de opening waar de ratten uitkomen.
 • Om te vermijden dat andere dieren of kinderen aan het vergif kunnen of dat de gifstoffen in het milieu terecht komen, is het belangrijk dat het vergif afgeschermd wordt. Plaats het lokaas bijvoorbeeld in een stuk buis van minstens 0,5 meter lang. Zo krijgen kippen en wilde vogels geen gelegenheid om vergiftigd graan op te pikken. Leg die buis langs een muur of afsluiting, dat zijn favoriete looppaden van ratten en muizen.
 • In droge omstandigheden (binnen) wordt best vergif in de vorm van graantjes gebruikt. In vochtige omstandigheden (buiten, langs waterlopen, in riolen) gebruik je beter ‘waterbestendige’ gifblokken.
 • De hoeveelheid uitgezet giflokaas moet goed afgemeten zijn. Het is beter om kleine hoeveelheden te voorzien op verschillende plaatsen tijdens een lange periode, dan één grote hoeveelheid in één keer uit te leggen.
 • Ratten zijn schuwe dieren. Het duurt soms verscheidene weken vooraleer ze van het rattenvergif durven eten. Bovendien kan het enkele dagen tot enkele weken duren voor de dieren sterven door het gif. Meestal sterven ze in hun schuilplaats en is de kans dus klein dat dode ratten worden teruggevonden.
 • Denk niet te snel dat het gif ‘niet werkt’. Indien het giftig lokaas toch meerdere weken onaangeroerd blijft, ligt het waarschijnlijk niet op de juiste plaats, is het niet (meer) smakelijk of zijn er lekkerdere dingen in de buurt. Dat laatste moet je uiteraard vermijden.
 • Rattenvergif is, net als alle chemische bestrijdingsmiddelen, een gevaarlijk product. Eventuele overschotten (met hun oorspronkelijke verpakking) beschouw je als als klein gevaarlijk afval (KGA) en moet selectief ingezameld worden.
 • Ook andere dieren (bijv. katten, honden, eekhoorns …) kunnen het gif per vergissing innemen. Huisdieren kunnen door het oppeuzelen van vergiftigde ratten en muizen vergiftigd raken. Symptomen zijn meestal: bloeduitstortingen, zwarte stoelgang, bloed in urine, bloed ophoesten, bloed braken, lusteloosheid…

Meld ratten

De gemeente helpt je, samen met RATO vzw, om ratten te bestrijden. Last van ratten? Meld dit via het meldingsformulier.

Meld ratten

Contactinformatie