Rattenbestrijding

Meld ratten

Ratten leven vooral op vochtige en donkere plaatsen. Het zijn alleseters: ze eten vooral granen, maar lusten ook etensresten en afval.

De dieren kunnen ook vraat- en knaagschade veroorzaken aan houtwerk, PVC-buizen, elektrische leidingen, landbouwgewassen... Bovendien brengen ze soms ziektekiemen over en hun uitwerpselen bevuilen de voedselvoorraden.  

Procedure

Preventieve maatregelen

 • gebruik een voederbakje voor het kippenvoer, strooi het niet op de grond.

 • vermijd langdurige voederopslag en gebruik eerst de oudste voorraad.

 • gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voedsel.

 • ruim regelmatig op in en rond gebouwen zodat schuil- en nestplaatsen voorkomen worden.

 • verzamel het huishoudelijk afval in goed gesloten grijze en/of groene containers (niet in zakken).

 • zorg voor een frequente afvoer van het huishoudelijk afval.

 • gooi geen etensresten in de compostbak of in het compostvat.

 • ruim afgevallen fruit en noten onmiddellijk op.

 • deponeer geen snoeiafval, GFT of etensresten op braakliggende gronden, groenzones, bermen of pleinen.

Bestrijding

Er zijn verschillende methoden om rattten te bestrijden. Als je een klem of kooi met lokaas gebruikt, plaats deze dan op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen. 

Als er veel ratten zijn, dan is het gebruik van klem arbeidsintensief en weinig efficiënt. Beter kies je dan voor het gebruik van rattenvergif. Hiervoor bestaan speciale producten.

Verantwoord omgaan met gifstoffen

Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif zijn gevaarlijk voor mens en milieu. De stoffen zijn gemaakt om te doden.

Als je rekening houdt met volgende tips worden de risico’s zoveel mogelijk beperkt:

 • Plaats het gif bij de bron, dicht bij de opening waar de ratten uitkomen.
 • Scherm het vergif goed af.
 • In droge omstandigheden gebruik je best vergif in de vorm van graantjes. In vochtige omstandigheden beter ‘waterbestendige’ gifblokken.
 • De hoeveelheid giflokaas moet goed afgemeten zijn.
 • Ratten zijn schuwe dieren. Het duurt soms weken voor ze van het rattenvergif eten. Vaak sterven ze pas na enkele dagen/weken in hun schuilplaats. 
 • Gif dat blijft liggen, ligt waarschijnlijk op een verkeerde plaats, is niet smakelijk of er zijn lekkere dingen in de buurt.
 • Rattenvergif is een gevaarlijk product. Overschotten (met hun oorspronkelijke verpakking) beschouw je als klein gevaarlijk afval. Zamel het selectief in.
 • Ook andere dieren kunnen het gif per vergissing innemen. Huisdieren kunnen door het oppeuzelen van vergiftigde ratten en muizen vergiftigd raken.

Meld ratten

De gemeente helpt je, samen met RATO vzw, om ratten te bestrijden. Last van ratten? Meld dit via het meldingsformulier.

Meld ratten

contactinformatie