College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Vanaf 30 juni 2021 kan je de besluitenlijsten raadplegen via:

  • voor het college van burgemeester en schepenen: klik hier.
  • voor het vast bureau: klik hier.

Kies het pdf-bestand voor de beste lay-out.

Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid – meer informatie kan je hier vinden.

Archief

Op deze pagina kan je de oudere documenten raadplegen voor 30 juni 2021.


contactinformatie