College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Vanaf 30 juni 2021 kan je de besluitenlijsten raadplegen via:

  • voor het college van burgemeester en schepenen: klik hier.
  • voor het vast bureau: klik hier.

Kies het pdf-bestand voor de beste lay-out.

Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid – meer informatie kan je hier vinden.

Meer informatie over openbaarheid van bestuur kan je hier vinden.

Archief

Op deze pagina kan je de oudere documenten raadplegen voor 30 juni 2021.


contactinformatie