Gemeente- en OCMW-raad

Vanaf 30 juni 2021 kan je de documenten raadplegen via:

Kies het pdf-bestand voor de beste lay-out.

Je kan volgende documenten raadplegen, per zitting:

  • Agenda
  • Besluitenlijst
  • Notulen (openbaar gedeelte)
  • Publicatieplichtige beslissingen (eventueel met bijlage)

Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid – meer informatie kan je hier vinden.

Archief

Op deze pagina kan je de oudere documenten raadplegen voor 30 juni 2021


contactinformatie