Gemeente- en OCMW-raad

Je kan de documenten raadplegen via:

Kies het pdf-bestand voor de beste lay-out.

Je kan volgende documenten raadplegen, per zitting:

  • Agenda
  • Besluitenlijst
  • Notulen (openbaar gedeelte)
  • Publicatieplichtige beslissingen (eventueel met bijlage)

Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid – meer informatie kan je hier vinden.

Meer informatie over openbaarheid van bestuur kan je hier vinden.

Zitting bekijken

Om de zitting te bekijken, klik hier.

Archief

Op deze pagina kan je de oudere documenten raadplegen voor 30 juni 2021


contactinformatie