EHBO-koffer

Online aanvragen

Verenigingen die een fuif organiseren, kunnen een EHBO-koffer ontlenen.

 
Deze koffer kan je gebruiken als er eerste hulp moet toegediend worden bij een ongeval. 

Voorwaarden

De fuifkoffer wordt ter beschikking gesteld aan:
  • lokale overheden
  • scholen en hun ouderverenigingen
  • adviesraden en verenigingen lid van een adviesraad
  • verenigingen erkend in Sint-Gillis-Waas
  • humanitaire organisaties ten voordele van het goede doel

Bedrag

Het gebruik van de EHBO-koffer is gratis.
Online aanvragen

contactinformatie