Sportraad

Taken

De gemeentelijke sportraad werd opgericht en erkend met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding van het sportbeleid.

De sportraad heeft in het algemeen als doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De taken van de sportraad bestaan uit:

  • advisering aan de gemeente over allerlei sport- en recreatieaangelegenheden;
  • het coördineren van sport- en recreatieactiviteiten;
  • het verrichten van onderzoek;
  • voorstellen van initiatieven voor de bevordering van de sportbeoefening;
  • deelname aan gezamenlijk overleg en uitwisseling van informatie met andere afzonderlijke raden.

Samenstelling

Agenda

De sportraad bestaat uit een raad van bestuur die een 5-tal keer per jaar vergadert en uit een Algemene Vergadering die minstens éénmaal per jaar samenkomt.


contactinformatie