Fuifreglement

Er is een nieuw reglement voor fuiven op het grondgebied van onze gemeente. Zo kan een fuif pas plaatsvinden na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Om overlast tegen te gaan, moet iedere fuiforganisatie ook fuifbuddy's voorzien. Deze fuifbuddy's staan in voor een goed en veilig verloop van de avond. Ze positioneren zich buiten de fuifzaal om de overlast naar de buurt toe tot een minimum te beperken.

De gemeente gaat tijdens fuiven ook de strijd aan met afval. Om afval tot een minimum te beperken, gebruikt men tijdens fuiven herbruikbare drankrecipiënten. Bezoekers van fuiven die oordoppen willen gebruiken, moeten ook de mogelijkheid krijgen. De organisator van fuiven biedt deze gratis aan. De gemeente stelt ook gratis een fuifkoffer ter beschikking aan organisatoren. Deze gemeentelijke fuifkoffer kunnen organisatoren ontlenen na een aanvraag via het e-loket van de gemeente. De koffer bevat onder meer fluohesjes, oordopjes, een EHBO-koffer en sensibiliserende affiches.

Procedure

Wil je zelf een fuif organiseren? Dan doe je een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen. Dat kan hier

 

Regelgeving

Ontdek het fuifreglement hier.