Vrijwilligerswerk

Bekijk hier onze vrijwilligersvacatures

Overal in Vlaanderen, ook in Sint-Gillis-Waas, zijn vrijwilligers aan het werk. De gemeente Sint-Gillis-Waas wil bouwen aan een warme en betrokken gemeente en kiest er bewust voor om vrijwilligers hierbij te betrekken. Veel initiatieven zijn pas mogelijk met de drijvende kracht van talrijke vrijwilligers.

Vrijwilligers kunnen zich op verschillende terreinen engageren. We zoeken altijd samen naar een vrijwilligerstaak waar de vrijwilliger zich goed bij voelt en waarbij hij zijn talenten kan inzetten. Zowel lange als korte engagementen zijn mogelijk. Een goede verstandhouding, duidelijke afspraken en overleg zijn essentieel voor een vlotte samenwerking.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Procedure

Wil jij je graag inzetten als vrijwilliger? Maak dan een afspraak in het Welzijnshuis voor een kennismakingsgesprek.

Sommige mensen moeten eerst nog wat zaken in orde brengen. Dit zijn mensen die: 

  • werkloos of bruggepensioneerd zijn 
  • een leefloon krijgen via het OCMW 
  • een uitkering krijgen van de mutualiteit. 

Voor informatie kan je terecht bij onze vrijwilligerscoördinator in het Welzijnshuis. 

 

Bekijk hier onze vrijwilligersvacatures

contactinformatie