Taken college van burgemeester en schepenen + vast bureau

College van burgemeester en schepenen

Het college is een ‘collegiaal’ orgaan, wat wil zeggen dat alle beslissingen gezamenlijk moeten genomen worden. Wel is er een taakverdeling tussen de schepenen, waardoor elke schepen één of meer beleidsgebieden krijgt toegewezen. Elke schepen moet ervoor zorgen dat de beslissingen voor zijn eigen materies goed voorbereid op het college komen, maar het is het college dat de voorstellen uiteindelijk goedkeurt of verwerpt.

Het college van burgemeester en schepenen is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan. Het college heeft geen algemene bevoegdheden zoals de gemeenteraad, maar wel toegewezen bevoegdheden.

Het college heeft twee soorten bevoegdheden of taken: taken van gemeentelijk belang (bijv. uitvoeren gemeenteraadsbeslissingen, aanstellen en ontslaan personeel, zorg voor gemeentearchief …) en taken van algemeen belang (bijv. bijhouden van de registers van burgerlijke stand, opmaken kiezerslijsten …).

Een gedetailleerde uiteenzetting over de werking en de bevoegdheden van het college is te vinden in het gemeentedecreet (Vlaamse Codex).

Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit de voorzitter en drie raadsleden en is zowat het dagelijks bestuur van het OCMW. De OCMW-raad kan ook andere bevoegdheden aan het vast bureau toewijzen. De zittingen zijn niet openbaar.