Jeugdraad

Taken

De hoofddoelstelling van de gemeentelijke jeugdraad is advies uitbrengen over alle aangelegenheden van het jeugdbeleid. Zo wordt er bijvoorbeeld gekozen waar er nieuwe speelzones nodig zijn in de gemeente, hoe we het fuifbeleid kunnen opkrikken ... Daarnaast organiseert de jeugdraad allerlei activiteiten voor en door de jeugd van onze gemeente!

De gemeentelijke jeugdraad bevordert de samenwerking en het overleg tussen de jeugd, het jeugdwerk, de jeugdinitiatieven en de jeugddienst en stimuleert de inspraak van kinderen en jongeren.

De gemeentelijke jeugdraad vergadert ongeveer acht keer per werkjaar (niet in juli en augustus).

Lid worden?

Heb je interesse om lid te worden van de jeugdraad? Vraag dan het inschrijvingsformulier aan bij de Jeugddienst.

Voorzitter en secretaris

  • voorzitter: momenteel heeft de jeugdraad geen voorzitter
  • secretaris: Jeugddienst