Toegankelijkheidsverklaring

Onze gemeente streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken, overeenkomstige de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op.

Onze gemeente volgt deze regels.

Hoe wij onze website toegankelijk maken.

Naast de uitvoering van een audit door onze leverancier Tobania passen wij verschillende maatregelen toe in onze werking:

 • Toegankelijkheid ‘By Design’:
  Het platform waarmee onze website is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • Audit:
  Wij lieten onze website testen op toegankelijkheid. Eventuele problemen op zowel technisch als redactioneel vlak trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
 • Kennis medewerkers:
  We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1. Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Webformulieren:
  Aan de webformulieren zijn best-effort aanpassingen gedaan. Dit wordt verder onderzocht door de webbouwer.
 • Afbeeldingen:
  Decoratieve afbeeldingen zijn best zonder alternatieve tekst. Want deze kunnen verwarring zaaien. Afbeeldingen die effectief een meerwaarde aan informatie hebben en die vanaf juli 2023 worden geüpload krijgen een alt-tekst.

Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020 en werd opgesteld op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Eleven Ways.  

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 10 juli 2023.

Problemen met toegankelijkheid? Meld ze hier.

Ben je op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons via communicatie@sint-gillis-waas.be. We bekijken zo snel mogelijk om de problemen rond toegankelijkheid op te lossen.