Verkeersveilige schoolomgeving

De gemeente Sint-Gillis-Waas en het Octopusplan werken samen met de schooldirecties, leerkrachten, leerlingen en de lokale politie aan veilige en kindvriendelijke schoolomgevingen.

Doorheen de jaren werden heel wat acties georganiseerd, materialen aangekocht en is de infrastructuur in de schoolomgevingen spectaculair aangepast.

Alle kinderen uit de kleuter- en lagere scholen kregen een fluohesje, de octopuspalen verschenen in het straatbeeld, verkeerseducatieve pakketten werden aan alle kleuter- en lagere scholen ter beschikking gesteld, aan de schoolpoorten zijn er balustrades geplaatst, zebrapadverlichting aangebracht en de zebrapaden zijn uitgerust in groene thermoplastische markeringen.

De opzet om de schoolgaande kinderen bewust te maken van verschillende verkeerssituaties en er op een veilige manier mee om te gaan, is geslaagd en blijft ook in de toekomst een belangrijk mobiliteitsthema.

Hulststraat is eerste schoolstraat

Een deel van de Hulststraat, aan de parking tot voorbij de schooltoegang van de Vrije Basisschool De Hoge Geest, is vanaf 1 september 2017 een echte schoolstraat.

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat in een schoolomgeving die bij het begin en einde van de schooldag maximaal een half uur verkeersvrij wordt. Tijdens deze periode mag er geen gemotoriseerd verkeer door de straat.

Dit biedt heel wat voordelen:

  • De verkeersveiligheid voor leerlingen, (groot)ouders, leerkrachten en directie neemt toe.
  • De zachte weggebruikers starten en eindigen hun schooldag in een veilige omgeving.
  • De chaos aan de schoolpoort maakt plaats voor een gestructureerde verkeersstroom.

Een traject tussen gemeente en buurtbewoners

De schoolstraat kwam niet zomaar tot stand. Er vond heel wat overleg plaats tussen gemeente Sint-Gillis-Waas, school, ouders, oudervereniging, kinderen, buurtbewoners en lokale politie. Samen maakten ze van heel wat twijfels en vragen, een succesvol project!

Praktisch

Een deel van de Hulststraat is verkeersvrij:

  • ’s morgens op schooldagen van 8.15 tot 8.45 uur
  • in de namiddag tijdens schooldagen van 15.15 tot 15.45 uur (behalve op woensdag)
  • op woensdagnamiddag van 11.50 tot 12.20 uur

Een Octopus slagboom met de nodige verkeersborden bakent de verkeersvrije zone af. Een gemachtigd opzichter zorgt ter plaatse voor een vlot verloop en de nodige informatie. De lokale politie zal regelmatig toezicht houden.


contactinformatie