Bouwplannen inkijken

Maak een afspraak

De gemeente heeft bouwplannen van alle vergunningen die afgeleverd zijn in Sint-Gillis-Waas. Je kan een afspraak maken op het loket van de dienst Omgeving om een bouwplan fysiek in te kijken. Iedereen kan plannen inkijken, ook als je niet de eigenaar bent.

Afschrift van een bouwplan

Als je een afschrift van een bouwplan wil, moet je een aanvraag tot openbaarheid van bestuur indienen. Je voegt een volmacht van de eigenaar toe bij de aanvraag als je zelf geen eigenaar bent van het perceel. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het bouwplan digitaal verstuurd, wij bezorgen geen fysieke kopieën.

Openbaarheid van bestuur

Volmacht

Bedrag

Het inkijken van een bouwplan en het afschrift aanvragen is gratis.

Maak een afspraak

contactinformatie