Bodemsaneringsfonds bij verontreiniging door mazouttank of -leidingen

Gebruik je mazout om te verwarmen? Dan ontzorgt Promaz je als een lek in jouw mazouttank of -leidingen een bodemverontreiniging veroorzaakt heeft. Bovendien wordt er financiële ondersteuning gegeven bij het saneren van jouw bodem. Het Promaz-fonds is het resultaat van een interregionaal samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Het Promaz-fonds kan helpen bij de sanering van die bodemverontreiniging in of rond gebouwen met een woonfunctie (één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten, …) of zonder woonfunctie (kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels, …). Mazouttanks die in gebruik zijn komen in aanmerking, maar ook buiten gebruik gestelde exemplaren die ooit een verontreiniging veroorzaakt hebben.

Voorwaarden

Elke eigenaar of eindgebruiker die kampt met een aantoonbare bodemverontreiniging, veroorzaakt door een lek in de mazouttank en/of -leidingen van een in België gelegen gebouw en die beschikt over een onderzoeksverslag.

Procedure

Je vindt meer info en de procedure op de site van Promaz.


contactinformatie