Heraanleg Houtvoortstraat

De gemengde riolering in de Houtvoortstraat bevindt zich in slechte staat. Daarom beslisten we samen met Riopact om dit te vernieuwen en een gescheiden systeem aan te leggen. Hierbij koppelen we het regenwater af van de riolering en leiden we enkel het afvalwater (droogweerafvoer of DWA) richting een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dat zorgt een efficiëntere zuivering. Het regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Deze rioleringswerken vormen het ideale moment om ook de wegen aan te pakken en ze veiliger in te richten voor alle weggebruikers.

Ontwerp

Midden juni organiseerden we samen met het studiebureau en Riopact een infomoment waarin het voorontwerp uitvoerig toegelicht en besproken werd. Momenteel verwerken we de ontvangen feedback tot een definitief ontwerp zodat we vervolgens kunnen overgaan tot de uitwerking van een bestek. De start van deze werken werd afgestemd op de huidige ingeplande werken en vindt volgens de huidige inschatting plaats in de winter van 2024.

Nieuwsbrief

Je kan je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief over deze werken. We houden je via deze nieuwsbrief op de hoogte over het verloop van de effectieve werken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief


contactinformatie