Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid

fietspad sint-niklaasstraatVisualisatie fietspad Sint-Niklaasstraat eind 2023

Samen met Aquafin en Riopact vernieuwt de gemeente alle riolen in de Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Schuilhoekstraat, Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat zodat het afvalwater niet langer in de omringende beken geloosd wordt. Ook de wegenis wordt heraangelegd met aandacht voor verkeersveiligheid en ontharding. De start van deze werken staat gepland in de loop van 2022. Vanaf oktober 2021 tot en met april 2021 worden er al een aantal nutswerken uitgevoerd. Deze werken gebeuren gefaseerd. Alle updates rond dit project kan je op deze pagina volgen. tijdlijnVooropgestelde tijdlijn

Begin mei organiseerde de gemeente een digitaal infomoment met de omwonenden, handelaars en ondernemers. We gaven meer duiding rond de geplande riolerings- en wegenwerken a.d.h.v. het voorlopig ontwerp. Hier kan je de getoonde slides en vragen en antwoorden terugvinden.

Op basis van deze feedback verfijnden we het ontwerp verder. Omdat er voor de Molenstraat en Dagsterrestraat veel gelijkaardige en specifieke opmerkingen waren, werd een extra infomoment met deze bewoners georganiseerd om de wijzigingen voor te stellen. De getoonde slides van de Molenstraat en Dagsterrestraat vind je hier terug.

De definitieve plannen van de wegenis kan je hier bekijken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via dit formulier.

Belangrijk om te weten: Een afkoppelingsdeskundige van het studiebureau Irtas komt langs bij alle eigenaars waar werken worden uitgevoerd. De eigenaars krijgen vooraf een brief van Irtas in de brievenbus met meer info.

19 augustus – 1 oktober 2021 (UITGEVOERD)

Aanleg nutsvoorzieningen in de Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat

27 september – 15 november 2021

Aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat tussen huisnummer 203 en het rondpunt Sint-Niklaasstraat/Dagsterrestraat

Vanaf maandag 27 september vernieuwt de aannemer de nutsleidingen in de Sint-Niklaasstraat tussen het huisnummer 203 en het rondpunt Sint-Niklaasstraat/Dagsterrestraat. Als alles vlot verloopt zijn deze werken midden november afgerond.

Te voet en met de fiets

Voor voetgangers en fietsers verandert er weinig. Zij kunnen in beide richtingen blijven wandelen of fietsen. Maar wanneer je te voet of met de fiets de werfzone passeert, vragen we om dit voorzichtig te doen, zowel voor je eigen veiligheid als voor de veiligheid van de arbeiders.

Met de bus (lijnen 27 21 22 23)

De bussen van De Lijn blijven richting Sint-Gillis-Waas rijden in de Sint-Niklaasstraat. In die richting wijzigt er dus niets. Alle haltes blijven bediend.

Richting Sint-Niklaas rijdt de Lijn de route Baarstraat – Wijnstraat – Hoogstraat. Een aantal bushaltes vallen richting Sint-Niklaas tijdelijk weg: de halte Roskamstraat en de halte Dagsterrestraat. Voor de halte Hoogeinde wordt een vervanghalte voorzien.

Met de wagen

Doorgaand verkeer

Voor het doorgaand verkeer tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas zijn er twee omleidingen (in beide richtingen):

  • een omleiding via Sint-Pauwels langs de Baarsstraat – Shondstraat – N403 (Potterstraat – Patershoek – Vlyminckshoek) – Heistraat.
  • een omleiding via Vrasene en Nieuwkerken-Waas langs de Laarstraat – Klein Laarstraat - Grote Kouterstraat – Oude Dorpstraat – N451 (Kerkstraat – Vrasenestraat – Pastorijstraat – Turkyen – Klapperbeekstraat – Vijfstraten).


Klik op de foto voor een detailweergave

Plaatselijk verkeer

In de werfzone (de zone tussen Sint-Niklaasstraat 203 en het rondpunt Sint-Niklaasstraat - Dagsterrestraat) is alleen plaatselijk verkeer toegelaten in de richting van de rondpunt. Dit betekent dat enkel bewoners, hun bezoekers, de klanten van de handelszaken in de werfzone en hun leveranciers nog zijn toegelaten zijn in de Sint-Niklaasstraat. Doorgaand autoverkeer is niet toegelaten. Ook de hulpdiensten, de bussen van De Lijn en de vuilnisophaling kunnen nog langs de werfzone rijden in de Sint-Niklaasstraat.

Dagsterrestraat tussen Nieuwkerkenstraat en Sint-Niklaasstraat doodlopend

Het stukje Dagsterrestraat tussen de Nieuwkerkenstraat en de Sint-Niklaastraat wordt doodlopend voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog de verbinding maken met de Sint-Niklaasstraat.


Klik op de foto voor een detailweergave

Eenrichting Hoogstraat

De bussen van de Lijn richting Sint-Niklaas moten omrijden via de Hoogstraat. Omdat het wegprofiel van de Hoogstraat in het stuk tussen de Wijnstraat en de Geinsteindestraat smal is, wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in dit stuk van de Hoogstraat. In het deel tussen de Geinsteindestraat en de Sint-Niklaasstraat blijft er dubbelrichtinsgverkeer mogelijk. Er wordt wel een voorrangsregeling ingevoerd waarbij het verkeer komende van de Sint-Niklaasstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer komende vanuit de Wijnstraat.


Klik op de foto voor een detailweergave

+/- 15 november – +/- 15 december 2021

Aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat tussen rondpunt en de Baarstraat/Laarstraat

Deze data zijn inschattingen als alles goed verloopt. De omwonenden/handelaars worden voor de start van de nutswerken verder op de hoogte gebracht via een brief en kunnen hier altijd alle updates volgen.

Januari 2022 – eind april 2022

Aanleg nutsvoorzieningen in de Baarstraat/Laarstraat, Molenstraat en het deel Sint-Niklaasstraat tussen de Baarstraat/Laarstraat en het centrum van Sint-Gillis-Waas

Deze data zijn inschattingen als alles goed verloopt. De omwonenden/handelaars worden voor de start van de nutswerken verder op de hoogte gebracht via een brief en kunnen hier altijd alle updates volgen.