Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid

fietspad sint-niklaasstraatVisualisatie fietspad Sint-Niklaasstraat eind 2023

Samen met Aquafin en Riopact vernieuwt de gemeente alle riolen in de Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Schuilhoekstraat, Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat zodat het afvalwater niet langer in de omringende beken geloosd wordt. Ook de wegenis wordt heraangelegd met aandacht voor verkeersveiligheid en ontharding. 

Begin mei organiseerde de gemeente een digitaal infomoment met de omwonenden, handelaars en ondernemers. We gaven meer duiding rond de geplande riolerings- en wegenwerken a.d.h.v. het voorlopig ontwerp. Hier kan je de getoonde slides en vragen en antwoorden terugvinden.

Op basis van deze feedback verfijnden we het ontwerp verder. Omdat er voor de Molenstraat en Dagsterrestraat veel gelijkaardige en specifieke opmerkingen waren, werd een extra infomoment met deze bewoners georganiseerd om de wijzigingen voor te stellen. De getoonde slides van de Molenstraat en Dagsterrestraat vind je hier terug.

De definitieve plannen van de wegenis kan je hier bekijken.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Belangrijk om te weten:

  • Een afkoppelingsdeskundige van het studiebureau Irtas komt langs bij alle eigenaars waar werken worden uitgevoerd. De eigenaars krijgen vooraf een brief van Irtas in de brievenbus met meer info.
  • Omdat deze werken hinder met zich mee brengen en we de handelaars mee willen ondersteunen, kan je als handelaar kosteloos beroep doen op het plaatsen van een automaat of kraam op openbaar domein. Voor de inname van het openbaar domein hoef je dus geen vergoeding te betalen. Je voorziet wel het verkooppunt en de plaatsing ervan. Voor meer info kan je terecht bij wegen.water@sint-gillis-waas.be.

De start van deze wegen- en rioleringswerken staat gepland in de loop van 2023. De voorbereidende nutswerken lopen nog tot en met augustus 2022. Deze werken gebeuren gefaseerd. Alle updates rond dit project kan je hieronder volgen.

Nutswerken 

De nutswerken in en rond de Sint-Niklaasstraat zijn voltooid. Lokale putten, nodig om de overkoppeling van de oude naar de nieuwe nutsleiding te maken, zijn wel nog mogelijk maar worden telkens duidelijk aangegeven. 

Weg- en rioleringswerken (2023 – 2024)

Deze data zijn inschattingen als alles goed verloopt. De omwonenden/handelaars worden voor de start van de werken verder op de hoogte gebracht via een brief en kunnen hier altijd alle updates volgen.