Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid

fietspad sint-niklaasstraatVisualisatie fietspad Sint-Niklaasstraat

Samen met Aquafin en Riopact vernieuwt de gemeente alle riolen in de Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Schuilhoekstraat, Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat zodat het afvalwater niet langer in de omringende beken geloosd wordt. Ook de wegenis wordt heraangelegd met aandacht voor verkeersveiligheid en ontharding.

De definitieve plannen van de wegenis kan je hier bekijken. Hier kan je de folder bekijken. Meer info over de uitvoering van de werken vind je hier.

Wil je liever een fysiek exemplaar van de folder? Passeer dan even op een gemeentelijke locatie.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Inhoudstabel

Via onderstaande inhoudstabel kan je eenvoudig navigeren naar het deeltje waarover je meer info wenst.

1. Uitvoering en fasering

Op 16 augustus startte de aannemer met de werken die waarschijnlijk tot het voorjaar van 2025 zullen duren.

1.1. Uitvoering van de werken

We splitsen de werfzone op in acht fasen verdeeld over twee werkingsgebieden. Sommige fasen verlopen gelijktijdig. Dat doen we om de werken sneller te laten verlopen. Hierdoor is er wel hinder op meerdere plaatsen in de werfzone. Handelszaken en bedrijven binnen de werfzone blijven gedurende de werken altijd bereikbaar.

1.2. Waar werken we wanneer?

Momenteel werkt de aannemer gelijktijdig op volgende plaatsen:

 • in fase 1 t.h.v. de Parkstraat en het kruispunt Sint-Niklaasstraat/Bosstraat;
 • in fase 2 t.h.v. het rondpunt Sint-Niklaasstraat/Dagsterrestraat tot aan Sint-Niklaasstraat 203.

Fasering

Bekijk het kaartje in hogere resolutie


2. Verkeershinder en bereikbaarheid

Om de nieuwe wegen en riolering op een snelle en veilige manier aan te leggen, werken
we over de volledige breedte van de weg. Hiervoor sluiten we de Sint-Niklaasstraat volledig af voor doorgaand verkeer. Op onderstaand kaartje vind je de huidige situatie tijdens fase 1 en 2.

Hinder Sint-Niklaasstraat na 11 september

Bekijk het kaartje in hogere resolutie

Bekijk op dit overzicht welke handelaar je in welke kleurzone vindt. Wij voegden nog Dakwerken Govaert, Givanda, Mude Engineering, Omega Office en Roeland-De Munck toe aan het overzicht. 

2.1. Omleiding

Afhankelijk van hoe je je verplaatst, volg je een omleiding. Hieronder een overzicht:

 • Tenzij het niet anders mogelijk is, is het aangewezen dat voetgangers de werfzone vermijden (het stuk waar men effectief aan het werk is). 
 • Voor fietsers geldt het hetzelfde. Indien fietsers de werfzone willen vermijden, kunnen zij de omleiding langs de fietssnelweg F411 volgen. Indien zij toch de werfzone moeten betreden, doen zij dit met de fiets aan de hand.
 • Bezoekers van handelszaken en inwoners volgen de omleidingsborden die dezelfde kleur hebben als de kleurzone van de bestemming. Wanneer er tijdelijk voor de deur wordt gewerkt, zorgen we voor parkings op wandelafstand. Je vindt meer info op bovenstaande kaart of via deze link. Benieuwd naar de kleurcodes van verschillende handelszaken? Je kunt ze hier eenvoudig terugvinden. Hoe ga je te werk?

  1. Controleer voor je vertrekt in welke kleurzone de handelszaak of het bedrijf dat je wil bezoeken, zich bevindt.

  2. Volg een van de aangegeven omleidingsroutes.

  3. Let op de specifieke verkeersborden met kleurcodes en volg de kleurzone die je bestemming aanduidt.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer kan omrijden van en naar Nieuwkerken-Waas via Vrasene, of van en naar Sint-Niklaas via Sint-Pauwels. Op deze algemene omleidingskaart vind je meer info. 

 • Bussen van De Lijn volgen een aangepaste omleiding. Op de omleidingskaart voor bussen vind je meer info.

 • Vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton volgt een aparte omleiding via de N403 of N451. Op de algemene omleidingskaart vind je meer info.

2.2. Extra verkeersmaatregelen

Bijkomend zijn verkeersmaatregelen nodig om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van het verkeer te garanderen:

 • eenrichtingsverkeer in de Gaversstraat tussen Stationstraat - Pompstraat richting Pompstraat (zie hier voor het kaartje);
 • eenrichtingsverkeer in de Pompstraat tussen Gaversstraat - Burg. G. Van Landeghemstraat richting Burg. G. Van Landeghemstraat (zie hier voor het kaartje);
 • eenrichtingsverkeer in de Smoutstraat tussen Zijpstraat - Moortelweg richting Moortelweg (zie hier voor het kaartje);
 • eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat tussen Wijnstraat – Geinsteindestraat richting Geinsteindestraat (zie hier voor het kaartje);
 • eenrichtingsverkeer in de Roskamstraat richting Geinsteindestraat (zie hier voor het kaartje);
 • eenrichtingsverkeer in de Geinsteindestraat tussen Roskamstraat – Shondstraat richting Shondstraat (zie hier voor het kaartje);
 • snelheidsregime van 50 km/u in de Laarstraat tussen Sint-Niklaasstraat – Zijpstraat en in de Schuilhoekstraat.

3. Bereikbaarheid oprit en afvalophaling

Op sommige momenten kan je als inwoner je oprit tijdelijk niet gebruiken. Dit duurt normaal niet lang. Je krijgt bij de start van een nieuw deel van de fase een brief van de aannemer om je te informeren. Het is mogelijk dat een van volgende situaties zich voordoet:

 • Gedurende de werkdag is de oprit niet toegankelijk omdat de aannemer bezig is.
 • 's Avonds is de oprit wel toegankelijk als er geen put voor de deur is.
 • Als er een put voor de deur is, is het mogelijk dat de oprit eventjes niet bereikbaar is.

Bij problemen of vragen rond de bereikbaarheid van jouw oprit of woning kan je altijd terecht bij de aannemer.

Het huisvuil wordt opgehaald aan je woning zelf. De aannemer verzamelt het huisvuil op een centrale plaats. Nadien worden de containers teruggezet bij je woning.


4. Automaat of kraam op openbaar domein

Omdat de weg- en rioleringswerken hinder met zich mee brengen en we de handelaars mee willen ondersteunen, kan je als handelaar kosteloos een beroep doen op het plaatsen van een automaat of kraam op openbaar domein. Voor de inname van het openbaar domein hoef je dus geen vergoeding te betalen. Je voorziet wel het verkooppunt en de plaatsing ervan. Voor meer info kan je terecht bij wegen.water@sint-gillis-waas.be