Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid

fietspad sint-niklaasstraatVisualisatie fietspad Sint-Niklaasstraat eind 2023

Samen met Aquafin en Riopact vernieuwt de gemeente alle riolen in de Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Schuilhoekstraat, Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat zodat het afvalwater niet langer in de omringende beken geloosd wordt. Ook de wegenis wordt heraangelegd met aandacht voor verkeersveiligheid en ontharding. 

De nutsleidingen worden ook verderop in de Sint-Niklaasstraat vernieuwd. Als alles goed verloopt volgens de huidige inschattingen worden de volgende fases als volgt ingedeeld:

  • Rijweg in beide richtingen terug open van 18 december tot 9 januari 2022;
  • Fase 3: Laarstraat/Baarstraat van 10 januari tot 19 januari waarbij het kruispunt niet toegankelijk is;
  • Fase 4: Laarstraat/Baarstraat tot Doornstraat van 24 januari tot begin maart;
  • Fase 5: Doornstraat tot Parkstraat: begin maart tot eind mei.


Klik op de foto voor een detailweergave


Klik op de foto voor een detailweergave

Begin mei organiseerde de gemeente een digitaal infomoment met de omwonenden, handelaars en ondernemers. We gaven meer duiding rond de geplande riolerings- en wegenwerken a.d.h.v. het voorlopig ontwerp. Hier kan je de getoonde slides en vragen en antwoorden terugvinden.

Op basis van deze feedback verfijnden we het ontwerp verder. Omdat er voor de Molenstraat en Dagsterrestraat veel gelijkaardige en specifieke opmerkingen waren, werd een extra infomoment met deze bewoners georganiseerd om de wijzigingen voor te stellen. De getoonde slides van de Molenstraat en Dagsterrestraat vind je hier terug.

De definitieve plannen van de wegenis kan je hier bekijken.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Belangrijk om te weten:

  • Een afkoppelingsdeskundige van het studiebureau Irtas komt langs bij alle eigenaars waar werken worden uitgevoerd. De eigenaars krijgen vooraf een brief van Irtas in de brievenbus met meer info.
  • Omdat deze werken hinder met zich mee brengen en we de handelaars mee willen ondersteunen, kan je als handelaar kosteloos beroep doen op het plaatsen van een automaat of kraam op openbaar domein. Voor de inname van het openbaar domein hoef je dus geen vergoeding te betalen. Je voorziet wel het verkooppunt en de plaatsing ervan. Voor meer info kan je terecht bij wegen.water@sint-gillis-waas.be.

De start van deze werken staat gepland voor midden 2023. De voorbereidende nutswerken staan gepland vanaf augustus 2021 tot en met mei 2021. Deze werken gebeuren gefaseerd. Alle updates rond dit project kan je hieronder volgen.

19 augustus – 1 oktober 2021 (UITGEVOERD)

Aanleg nutsvoorzieningen in de Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat

27 september – 15 november 2021 (UITGEVOERD)

Fase 1: aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat tussen huisnr. 203 en het rondpunt Sint-Niklaasstraat/Dagsterrestraat

 18 november – 17 december 2021 (UITGEVOERD)

Fase 2: aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat tussen rondpunt en de Baarstraat/Laarstraat

10 januari 2022 – 19 januari 2022 (UITGEVOERD)

Fase 3: aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat t.h.v. het kruispunt met de Laarstraat en de Baarstraat

24 januari – begin maart 2022

Fase 4: aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat tussen het kruispunt Laarstraat/Baarstraat en de Doornstraat

Vanaf maandag 24 januari begint de volgende fase van de nutswerken. Dan start de aannemer met de vernieuwing van de nutsleidingen in de Sint-Niklaasstraat tussen het kruispunt met de Laarstraat/Baarstraat en het kruispunt met de Doornstraat. Als alles vlot verloopt, zijn deze werken begin maart afgerond.

De Sint-Niklaasstraat tussen het kruispunt met de Laarstraat/Baarstraat en de Doornstraat wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor alle duidelijkheid zetten we alles op een rijtje.

Te voet en met de fiets

Tijdens de werken blijven de woningen en opritten in de werfzone, met de nodige voorzichtigheid, bereikbaar voor de bewoners en hun bezoekers. Wanneer de aannemer net voor jouw woning aan de slag is, is jouw woning tijdelijk niet bereikbaar. De aannemer informeert jou hier altijd vooraf over. Voor fietsers verandert er niets. Zij kunnen de werfzone in beide richtingen passeren.

Met de bus

De bus tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas volgt een omleiding en rijdt in beide richtingen langs de Doornstraat – Bunderstraat – Baarstraat. Een aantal haltes worden tijdelijk niet meer bediend:

  • de haltes Doornstraat in beide richtingen;
  • de halte Hoogeinde richting Sint-Gillis-Waas.

Er worden vervanghaltes voorzien.

Met de wagen – doorgaand verkeer tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas

Voor het doorgaand verkeer tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas voorzien we een omleiding in beide richtingen via de Doornstraat – Bunderstraat – Baarstraat.

Klik op de foto voor detailweergave

Met de wagen – plaatselijk verkeer in de werfzone

In de werfzone is geen doorgaand autoverkeer mogelijk. We voorzien een afsluiting ter hoogte van Sint-Niklaasstraat nr. 92. De werfzone wordt opgedeeld in twee zones:

  • Zone tussen de Laarstraat/Baarstraat en Sint-Niklaasstraat nr. 92:

Wie in dit deel van de Sint-Niklaasstraat moet zijn (incl. bedrijvenzone Hoogeindeken), kan dit enkel doen komende van het kruispunt Laarstraat/Baarstraat. Het verkeer komende van centrum Sint-Gillis-Waas naar deze zone, moet de omleiding volgen via Doornstraat – Bunderstraat – Baarstraat.

  • Zone tussen de Doornstraat en Sint-Niklaasstraat nr. 92:

Wie in dit deel van de Sint-Niklaasstraat moet zijn, kan dit enkel doen komende van het kruispunt Sint-Niklaasstraat/Doornstraat. Het verkeer komende van Sint-Niklaas naar deze zone, moet de omleiding volgen via de Baarstraat – Bunderstraat – Doornstraat.

Met de wagen – plaatselijk verkeer in de Smoutstraat

In de Smoutstraat voeren we eenrichtingsverkeer in tussen de Zijpstraat en Smoutstraat nr. 23 richting Sint-Niklaasstraat. Tussen de Sint-Niklaasstraat en Smoutstraat nr. 23 blijft er verkeer in beide richtingen mogelijk. Fietsers kunnen de Smoutstraat wel gebruiken over de volledige lengte van de straat in beide richtingen.

Begin maart 2022 – Eind mei 2022

Fase 5: aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat tussen de Doornstraat en de Parkstraat

Midden 2023 – eind 2024

Weg- en rioleringswerken

Deze data zijn inschattingen als alles goed verloopt. De omwonenden/handelaars worden voor de start van de werken verder op de hoogte gebracht via een brief en kunnen hier altijd alle updates volgen.