Samenstelling college van burgemeester en schepenen en vast bureau

 Burgemeester Maaike De Rudder

Maaike De Rudder (CD&V)
Burgemeester

Burgemeester Omer De Meyplein 1
burgemeester@sint-gillis-waas.be

0472 85 55 45

Bevoegdheden:

 • Algemeen Beleid
 • Veiligheid
 • Communicatie
 • Onderwijs (excl. kunst)
 • Burgerlijke Stand
 • Jumelage
 • Intergemeentelijke Samenwerking
 • Financieel Beleid en BBC
 • Welzijn (excl. Bijzonder Comité Sociale Dienst)
 • Ouderen
 • Kinderopvang
 • Gelijke Kansenbeleid
 • Wijk-werken
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Personeels- en Organisatiebeleid
 Eerste schepen Herwin De Kind

Herwin De Kind (Groen-Vooruit)
Eerste schepen

Heerweg 28A
herwin.dekind@sint-gillis-waas.be
0476 86 63 95

Bevoegdheden:

 • Omgeving
  • Ruimtelijke Ordening
  • Omgevingsvergunningen
 • Leefmilieu (met Afvalbeleid)
 • Klimaat (Duurzaamheid en Energie)
 • Dierenwelzijn
 Tweede schepen Pascal Buytaert

Pascal Buytaert (CD&V)
Tweede schepen

Eeckbergstraat 51
pascal.buytaert@sint-gillis-waas.be
0497 53 43 24

Bevoegdheden:

 • Sport (incl. groenonderhoud sportterreinen)
 • Lokale Economie
  • Ondernemen
  • Werkgelegenheid
 • Kwaliteitszorg en Wonen
 Derde schepen Matthias Van Zele

Matthias Van Zele (CD&V)
Derde schepen

Kerselarendreef 57
matthias.vanzele@sint-gillis-waas.be
0473 56 56 79

Bevoegdheden:

 • Jeugd
 • Openbare Gebouwen
 • Openbare Werken
 • Nutsvoorzieningen
 • Kerkhoven
 • ICT

 

 

Erik Rombaut (Groen-Vooruit)
Vierde schepen

Stationstraat 126
erik.rombaut@sint-gillis-waas.be
0486 05 26 34

Bevoegdheden:

 • Mobiliteit
 • Waterbeleid
 • Groenbeheer (excl. het groenonderhoud van de sportterreinen)
 • Biodiversiteit
 Chantal Vergauwen

Chantal Vergauwen (CD&V)
Vijfde schepen
Voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst

Eeckbergstraat 31
chantal.vergauwen@sint-gillis-waas.be
0472 74 38 27

Bevoegdheden:

 • OCMW (incl. Bijzonder Comité Sociale Dienst)
 • Landbouw en Platteland
 • Polders (excl. water)
 • Cultuur
 • Feestelijkheden
 • Toerisme 
 • Kunstonderwijs