Samenstelling college van burgemeester en schepenen en vast bureau

 Burgemeester Maaike De Rudder

Maaike De Rudder (CD&V)
Burgemeester

Burgemeester Omer De Meyplein 1
burgemeester@sint-gillis-waas.be

0472 85 55 45

Bevoegdheden:

 • algemeen beleid
 • veiligheid
 • personeel- en organisatiebeleid
 • communicatie
 • onderwijs (excl. kunst)
 • burgerlijke stand
 • jumelage
 • intergemeentelijke samenwerking
 • financieel beleid en BBC
 • jeugd
 • kwaliteitszorg
 • ICT
 Eerste schepen Herwin De Kind

Herwin De Kind (Groen-Vooruit)
Eerste schepen

Heerweg 28A
herwin.dekind@sint-gillis-waas.be
0476 86 63 95

Bevoegdheden:

 • omgeving
  • ruimtelijke ordening
  • omgevingsvergunningen
 • leefmilieu (met afvalbeleid)
 • klimaat (duurzaamheid en energie)
 • dierenwelzijn
 Tweede schepen Harry De Wolf

Harry De Wolf (CD&V)
Tweede schepen

Kerkstraat 29
harry.dewolf@sint-gillis-waas.be
0494 49 16 86

Bevoegdheden:

 • sport (groenonderhoud sportterreinen)
 • lokale economie
  • ondernemen
  • werkgelegenheid
 • openbare werken
 • nutsvoorzieningen
 Derde schepen Wilbert Dhondt

Wilbert Dhondt (CD&V)
Derde schepen

Kerkstraat 98 bus 2
wilbert.dhondt@sint-gillis-waas.be
0474 38 30 21

Bevoegdheden:

 • cultuur
 • feestelijkheden
 • toerisme
 • kunstonderwijs
 • kerkhoven
 • wonen
 • openbare gebouwen
 

Erik Rombaut (Groen-Vooruit)
Vierde schepen

Stationstraat 126
erik.rombaut@sint-gillis-waas.be
0486 05 26 34

Bevoegdheden:

 • mobiliteit
 • waterbeleid
 • groenbeheer
 • biodiversiteit
 Chantal Vergauwen

Chantal Vergauwen (CD&V)
Vijfde schepen
Voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst

Eeckbergstraat 31
chantal.vergauwen@sint-gillis-waas.be
0472 74 38 27

Bevoegdheden:

 • welzijn en OCMW
 • ouderen
 • kinderopvang
 • gelijke kansenbeleid
 • wijk-werken
 • ontwikkelingssamenwerking
 • landbouw en platteland
 • polders (excl. water)