Openbare riolering

De gemeente heeft de openbare riolering overgedragen aan De Watergroep. RioPact, een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin, staat in voor het aansluiten, keuren en herstellen van je de openbare riolering.

Neem zeker een kijkje op https://www.riopact.be/veelgestelde-vragen.

Procedure

Aanvraag rioolaansluiting

Moet je riolering aangesloten worden op het openbaar domein? Dan dien je als eigenaar van de woning een online aanvraag in via riopact.be/aanvraag-rioolaansluiting

Wanneer aanvragen?

Vraag je rioolaansluiting in een zo vroeg mogelijk stadium van de (ver)bouwfase aan. Doe dit direct na de goedkeuring van je omgevingsvergunning (bouwvergunning). Dit bespaart je latere problemen (bijv. op het vlak van aansluitingsdiepte, tijdstip van uitvoering).

Keuring rioolaansluiting

Als eigenaar van een woning sta je zelf in voor een gescheiden rioolstelsel op privaat terrein. Is dit in orde? Dan vraag je een keuring van de privéwaterafvoer aan bij een erkende keurder. Je kan je keuring ook online aanvragen via De Watergroep

Wanneer keuren?

De keuring van je privéwaterafvoer is verplicht:

  • voor de eerste ingebruikname (= voor je in de woning gaat wonen);
  • bij belangrijke wijzigingen;
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van het waterbedrijf;
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, volgens de bepalingen van Vlarem.

Als je 1 jaar na plaatsing van de rioolaansluiting en/of na aankoppeling aan de wachtaansluiting niet over een keuringsattest beschikt en/of dit niet hebt afgeleverd aan De Watergroep, kan De Watergroep extra kosten aanrekenen.

Verstopping van de riolering? Defect aan de riolering? 

Zit de riolering van jouw woning verstopt, volg dan volgende checklist:

www.riopact.be/veelgestelde-vragen/wat-moet-ik-doen-wanneer-mijn-riolering-verstopt-zit/

Is er in jouw straat een lokaal defect aan de riolering bijvoorbeeld een verzakking van voetpad of berm boven een riool, een kapot rioleerdeksel, een verstopte openbare gracht...? Geef dit dan door aan Riopact of aan de dienst Wegen en Water.

Bedrag

Rioolaansluiting

De Watergroep contacteert je voor een opmeting ter plaatse en zorgt voor een offerte. Na goedkeuring van deze offerte, voert De Watergroep de werken uit: aansluiting van je riolering van aan de rooilijn tot aan de hoofdriool. De eigenaar van de woning betaalt de kosten.

Keuring rioolaansluiting

Meer info over de tarieven van de keuring vind je via de website van RioPact.

Verstopping van de riolering? Defect aan de riolering?

Riopact voert herstellingen uit aan de openbare riolering. Als je Riopact contacteert en het blijkt dat de verstopping zich op privédomein bevindt, zullen de kosten voor deze ontstoping worden aangerekend aan de aanvrager.

 


contactinformatie