Camerabewaking

Wil je een camera plaatsen in een niet-besloten plaats (bijv. openbare weg), moet je een positief advies van de lokale politiezone en gemeenteraad krijgen.

Procedure

  • Je dient een aanvraag in bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • Je dient een aanvraag in bij de gemeente.

Regelgeving

  • Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
  • KB van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
  • Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009.

contactinformatie