Camerabewaking

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe camerawet. Wil je een camera plaatsen en gebruiken, dan moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Procedure

  • Je moet je videobewakingssysteem aangeven via www.aangiftecamera.be
  • Je moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Meer info over de regelgeving rond camerabewaking vind je hier

Uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen op de regeling van de camerawet

  • Bewakingscamera’s die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving, zoals bijv. de voetbalwet
  • Bewakingscamera’s op de arbeidsplaats; in de privésector moet dan cao nr.68 worden nageleefd.

Regelgeving

  • Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  • KB van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  • Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009
  • Camerawet van 25 mei 2018

contactinformatie