Meerjarenplan

Meerjarenplan

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur maakt de gemeente een strategisch meerjarenplan. In dit plan staat wat we de volgende 6 jaar willen realiseren, en hoe we ons budget willen inzetten. Dit strategisch meerjarenplan is het resultaat van een omgevingsanalyse waarbij we rekening gehouden hebben met de ruimere maatschappelijke ontwikkelingen en de situatie in Sint-Gillis-Waas.
De noden, behoeften en mogelijkheden werden in kaart gebracht. Jaarlijks evalueren we de realisaties en kijken we na wat we eventueel moeten bijsturen.

Budget

Jaarlijks wordt het meerjarenplan geconcretiseerd en maakt de gemeente een budget op. Dit budget bevat alle uitgaven en alle ontvangsten die tijdens één dienstjaar verwacht worden.

Budgetwijziging

Soms zijn er redenen om het goedgekeurde budget aan te passen. De gemeenteraad keurt deze aanpassingen goed in een budgetwijziging.

Deze documenten zijn openbaar.


contactinformatie