Buiten spelen

Speelterreinen 

Speelterreinen zijn een belangrijke ontspanningsplaats voor kinderen. Maar wat zijn dat precies? Een speelterrein is elke speeltuin, speelplein, speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren collectief gebruikt wordt om te spelen. 

Denk maar aan de schoolspeelplaats, speelplein, kinderopvang, recreatiedomeinen, skateparken …

Veilig en gebruiksvriendelijk

Het is belangrijk dat alle terreinen veilig en gebruiksvriendelijk zijn.

De uitbater van een speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Regels hiervoor zijn opgenomen in een Koninklijk Besluit. Het gemeentebestuur speelt hierbij op veilig door regelmatige controles uit te voeren op de gemeentelijke speelterreinen zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Als ouder of begeleider blijf je natuurlijk wel verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen op het speelterrein.

Speelterreinen in onze gemeente

Elke deelgemeente heeft één of meerdere speelterreinen. 

In Sint-Gillis-Waas:

  • speelterreinen in de Vendelierstraat, Tweehagen en in de Houtvoortstraat
  • een speelbos in het Stropersbos op ’t Kalf
  • een skateterrein aan het Houtvoort complex

In De Klinge:

  • speelterreinen in de Hoge Rode Moer, Jan Henderickxhof en Bareel
  • een natuurlijk speelterrein in de Panorexstraat
  • een skateterrein in de Hoge Rode Moer
  • een balanceerparcours aan sporthal Molenberg

In Meerdonk:

  • een speel- en skateterrein in de Teerlingstraat

In Sint-Pauwels:

  • speelterreinen in Heuldonkwijk, Vosdreef en Bagonie

Buitenspeeldag

Jaarlijks organiseren we in de maand april een buitenspeeldag in onze gemeente. Een dag waarop de televisiezenders voor kinderen geen programma's uitzenden en men jongeren stimuleert om buiten te spelen. 


contactinformatie