Vzw Tempus De Route

Taken

Vzw Tempus De Route heeft als doel het organiseren van activiteiten met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding. Deze vzw staat in voor de culturele programmatie in GC De Route. Tempus De Route kan rekenen op een grote vrijwilligersploeg die ook instaat voor het onthaal van het publiek, de artiesten, de promotie van het aanbod… Zij worden daarbij professioneel ondersteund door de dienst Cultuur.

Samenstelling

De oprichtingsvergadering van de vzw vond plaats op 16 april 2014. Binnen de 6 maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de vzw opnieuw samengesteld.

De algemene vergadering bestaat momenteel uit 20 leden waarvan 11 leden afgevaardigd zijn vanuit de gemeenteraad: Chantal Vergauwen (CD&V), Chris Lippens (CD&V), Linda Dhondt (CD&V), Leo De Clerck (CD&V), Greet Van Moer (Groen-sp.a), Katja Daman (Groen-sp.a), Greta Poppe (NV-A), Dirk Van Raemdonck (NV-A), Nico De Wert (NV-A), Marlene Moorthamers (NV-A) en Marleen Van Hove (Vlaams Belang).

De overige 9 leden vertegenwoordigen de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen: Hugo Temmerman, Gino De Waele, Rudi Van Dorsselaere, Berlinde Van der Heyden, Christianne Maes, Betty Goven, Eric De Keyzer, Kristine Apers en Martina Poppe.

Volgende leden zijn aangesteld als bestuurder: Chantal Vergauwen, Greet Van Moer, Greta Poppe, Leo De Clerck, Dirk Van Raemdonck, Hugo Temmerman, Gino De Waele, Berlinde Van der Heyden

  • voorzitter: Chantal Vergauwen
  • ondervoorzitter: Hugo Temmerman
  • verantwoordelijken voor de vrijwilligerswerking: Greta Poppe en Berlinde Van der Heyden

 


contactinformatie