Vzw Tempus De Route

Taken

Vzw Tempus De Route heeft als doel het organiseren van activiteiten met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding. Deze vzw staat in voor de culturele programmatie in GC De Route. Tempus De Route kan rekenen op een grote vrijwilligersploeg die ook instaat voor het onthaal van het publiek, de artiesten, de promotie van het aanbod… Zij worden daarbij professioneel ondersteund door de dienst Cultuur.

Samenstelling

De oprichtingsvergadering van de vzw vond plaats op 16 april 2014.

De algemene vergadering bestaat momenteel uit 19 leden waarvan 11 leden afgevaardigd zijn vanuit de gemeenteraad: Wilbert Dhondt (CD&V), Kristine Apers (CD&V), Chantal Vergauwen (CD&V), Urbain Van Kemseke (CD&V), Maaike De Rudder (CD&V), Eric De Keyzer (CD&V), Erik Waterschoot (Vlaams Belang), Guido De Lille (NV-A), Greta Poppe (NV-A), Tom Ruts (GROEN) en Katja Daman (sp.a).

De overige 9 leden vertegenwoordigen de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen: Jeannine Van de Vyvere, Gino De Waele, Hugo Temmerman, Rudi Van Dorsselaere, Berlinde Van der Heyden, Christianne Maes, Betty Goven en Martina Poppe.

Volgende 9 leden zijn aangesteld als bestuurder: Wilbert Dhondt, Kristine Apers, Eric De Keyzer, Urbain Van Kemseke, Greta Poppe, Hugo Temmerman, Berlinde Van der Heyden, Jeannine Van de Vyvere en Rudi Van Dorsselaere.

  • voorzitter: Wilbert Dhondt
  • ondervoorzitter: Hugo Temmerman
  • penningmeester: Jeannine Van de Vyvere
  • verantwoordelijken voor de vrijwilligerswerking: Greta Poppe en Berlinde Van der Heyden

Contactinformatie