Vzw Tempus De Route

Taken

Vzw Tempus De Route heeft als doel het organiseren van activiteiten met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding. Deze vzw staat in voor de culturele programmatie in GC De Route. Tempus De Route kan rekenen op een grote vrijwilligersploeg die ook instaat voor het onthaal van het publiek, de artiesten, de promotie van het aanbod… Zij worden daarbij professioneel ondersteund door de dienst Cultuur.

Samenstelling

De oprichtingsvergadering van de vzw vond plaats op 16 april 2014. Binnen de 6 maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de vzw opnieuw samengesteld.

De algemene vergadering bestaat momenteel uit 21 leden waarvan 11 leden afgevaardigd zijn vanuit de gemeenteraad: Wilbert Dhondt (CD&V), Chantal Vergauwen (CD&V), Remi Audenaert (CD&V), Chris Lippens (CD&V), Greet Van Moer (Groen-sp.a), Tom Ruts (Groen-sp.a), Greta Poppe (NV-A), Dirk Van Raemdonck (NV-A), Nico De Wert (NV-A), Marlene Moorthamers (NV-A) en Marleen Van Hove (Vlaams Belang).

De overige 10 leden vertegenwoordigen de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen: Jeannine Van de Vyvere, Gino De Waele, Hugo Temmerman, Rudi Van Dorsselaere, Berlinde Van der Heyden, Christianne Maes, Betty Goven, Eric De Keyzer, Kristine Apers en Martina Poppe.

Volgende 9 leden zijn aangesteld als bestuurder: Wilbert Dhondt, Chantal Vergauwen, Greet Van Moer, Greta Poppe, Dirk Van Raemdonck, Hugo Temmerman, Gino De Waele, Berlinde Van der Heyden en Jeannine Van de Vyvere.

  • voorzitter: Wilbert Dhondt
  • ondervoorzitter: Hugo Temmerman
  • penningmeester: Jeannine Van de Vyvere
  • verantwoordelijken voor de vrijwilligerswerking: Greta Poppe en Berlinde Van der Heyden

 


contactinformatie