Tonnageplan

In onze gemeente geldt een tonnagebeperking +3,5 ton. Doel? De overlast en verkeersonveiligheid van het vele doorgaande vrachtverkeer beperken. Door de ligging aan de snelweg E34, de verbindingswegen van en naar de N70 en E17 kwamen er te veel vrachtwagens in onze centra, woonstraten en schoolomgevingen.

Samen met de buren

De gemeente deed de voorbije jaren inspanningen om ideale routes te zoeken voor de vrachtwagens, maar wegen stoppen niet aan gemeentelijke grenzen.
Een gezamenlijke oplossing is nodig. Samen met de buurgemeenten Stekene, Beveren en stad Sint-Niklaas gaat onze gemeente de strijd aan tegen het zware doorgaande vrachtverkeer.

De doelstellingen zijn:

  • verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid waarborgen;
  • de bereikbaarheid van de lokale bedrijven(terreinen) voor het plaatselijk vrachtverkeer maximaal behouden;
  • door samenwerking uitsluiten dat het probleem zich verplaatst naar de nabijgelegen gemeenten;
  • maatregelen die door de politie opgevolgd kunnen worden.

Alternatieve routes voor Nederlandse grens en Waasland

Tussen de grensscheiding met Nederland en de E17 is, na goedkeuring van het tonnageplan door de hogere overheid en het plaatsen van alle verkeerstekens, geen doorgaand vrachtverkeer meer toegelaten. De aangewezen route voor zware vrachtwagens door het Waasland loopt via het hoofdwegennet R4, E17, R2 en E34.
Vrachtwagenchauffeurs die niet in deze zone moeten zijn, kiezen voor een andere weg. Zij mogen niet langs de gemeente- en gewestwegen rijden.
Aan de toegangen van de zone met tonnagebeperking worden zoneborden (C21) geplaatst.

Maatregelen in afstemming, op éénvormige manier en met uniforme verkeershandhaving

De politiezones Waasland-Noord en Sint-Niklaas maakten samen al afspraken over de handhaving. De controles verlopen eerst nog manueel. Nadien proberen we een ANPR cameraschild uit te rollen.

In gerelateerde documenten vind je het tonnageplan terug.


contactinformatie