Tonnageplan

Het tonnageplan is één van de grote krijtlijnen uit het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Het beleidsplan gaat uit van ‘Sint Gillis-Waas veilig mobiel’ waarin het onderdeel ‘zwaar vervoer’ het zwaar verkeer bundelt op wegen die daarvoor geschikt zijn of gemaakt kunnen worden.

De bereikbaarheid blijft steeds gegarandeerd, maar de negatieve effecten worden tegengegaan.

Om de routes van zwaar vervoer af te dwingen, namen we maatregelen.

Op het traject ligt de focus op een verkeersveilige omleiding van het zwaar verkeer.

Ook in de kernen is de verkeersveiligheid en –leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt. De routes worden afgedwongen door infrastructurele aanpassingen, tonnagebeperkingen en signalisatie.

De ontsluitingsroute is aangeduid op het tonnageplan.


Contactinformatie