Milieuraad

Taken

De milieuraad (voluit: gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur) werd opgericht in 1992 en bestaat uit inwoners uit de meest diverse organisaties en verenigingen: socio-culturele verenigingen, sportverenigingen, milieuverenigingen, landbouworganisaties, scholen, particuliere deskundigen of politieke partijen (als niet-stemgerechtigde).

Het doel is om op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur de gemeente te adviseren over het gemeentelijk natuur- en milieubeleid.

Wat houdt dit natuur- en milieubeleid in?

  • het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging;
  • het behoud en bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente;
  • het informeren en sensibiliseren van de bevolking.

Voorzitter en secretaris