Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan bestaat uit tal van actiepunten om het verkeer duurzaam en verkeersveilig te organiseren.

‘Sint-Gillis-Waas anders mobiel’ draagt bij tot:

Zachte mobiliteit

Een duurzaam mobiliteitsbeleid dat steunt op het fietsbeleid waarbij de klemtoon ligt op het uitbouwen van een veilig, fijnmazig en aantrekkelijk fietsroutenetwerk. Dit houdt echter niet in dat er overal fietspaden worden aangelegd, maar dat de gemeente een keten van comfortabele en veilige fietsinfrastructuur uitbouwt. De aanleg van kwalitatieve fietspaden blijft belangrijk in het mobiliteitsbeleid.

Drie belangrijke aandachtspunten zijn:

  • het realiseren van de missing link op het fietstraject langs de Watergang der lage landen;
  • het beveiligen van de fietsoversteken;
  • het creëren van poorteffecten bij het binnenrijden van de gemeente Sint-Gillis-Waas.

Verbeterde verkeersleefbaarheid

De centra moeten een aangename verblijfsruimte zijn met brede voetpaden, voldoende parkeermogelijkheden, langzaam autoverkeer en veilig voetgangers- en fietsverkeer.

Om de verkeersleefbaarheid te verhogen, nemen we maatregelen rond verkeerscirculatie, het aanduiden van de assen voor langzaam verkeer en het creëren van een ontsluitingsroute voor het vrachtverkeer.         

Beheerste vervoersvraag

De gemeente wil de vervoersvraag beheersen door in te zetten op duurzame vervoerswijzen zoals stappen, trappen en openbaar vervoer.


contactinformatie