Kapmachtiging

Maak een afspraak

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan heb je in vele gevallen een kapmachtiging nodig.

Voorwaarden

Voor kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan, moet geen kapmachtiging worden aangevraagd. Zulke kappingen mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig. Men moet wel rekening houden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het beheerplan.

Voor alle andere kappingen in het kader van het bosbeheer en die niet leiden tot ontbossing, moet een kapmachtiging worden aangevraagd. Voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels.

Kappingen om veiligheidsredenen of vanwege ziekte

Er moet geen kapmachtiging aangevraagd worden voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of vanwege ziekte (sanitaire redenen)zoals bv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot.

  • Als direct moet worden overgegaan tot kapping om veiligheidsredenen, dan moet de kapping en de motivering ervan ten laatste 24 uur na het begin van de kapping wel schriftelijk worden medegedeeld aan ANB.
  • Als er dringend moet worden overgegaan tot kapping vanwege sanitaire redenen (= ziekte, bijv. schorskever, vorstschade, wortelrot, ...), dan moet de kapping en de motivering ervan minstens 14 dagen vóór het begin van de kapping worden meegedeeld aan ANB.
  • Bij kappingen om veiligheidsredenen of sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kapping al uitgevoerd is en waarom.

Procedure

Kappingen in privébos moeten eerst aangevraagd worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen. Het ANB beslist dan binnen de zestig dagen of je al dan niet een kapmachtiging krijgt.

Kappingen in openbare bossen (die niet opgenomen zijn in de gezamenlijke houtverkoop) moeten eerst aangevraagd worden. Dat kan door het ingevuld aanvraagformulier naar de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos te sturen.

De procedure ziet er dus als volgt uit:

  • Aanvraag bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Beslissing binnen 60 dagen na de ontvangst van de aanvraag of de kapping kan worden uitgevoerd, eventueel onder bepaalde voorwaarden. Kom je in aanmerking voor een Vlaamse subsidie voor de heraanplanting dan krijg je meteen ook het aanvraagformulier toegestuurd.

Uitzonderingen

Kapping om veiligheidsredenen

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen in privébos kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet je die kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB.

In openbaar bos is dringende kapping om veiligheidsredenen mogelijk in overleg met de boswachter.

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinformatie