Kapmachtiging

Maak een afspraak

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan heb je in vele gevallen een kapmachtiging nodig.

Voorwaarden

U hebt een kapmachtiging nodig als

  • u wilt kappen in een bos
  • én de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels)
  • én de kap staat niet in een goedgekeurd beheerplan (kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig). 

Let wel: er moet geen kapmachtiging aangevraagd worden voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of vanwege ziekte (sanitaire redenen). Meer informatie hierover vindt u bij de 'uitzonderingen' onderaan.

Procedure

Kappingen in privébos moeten eerst aangevraagd worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen. Het ANB beslist dan binnen de zestig dagen of je al dan niet een kapmachtiging krijgt.

Kappingen in openbare bossen (die niet opgenomen zijn in de gezamenlijke houtverkoop) moeten eerst aangevraagd worden. Dat kan door het ingevuld aanvraagformulier naar de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos te sturen.

De procedure ziet er dus als volgt uit:

  • Aanvraag bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Beslissing binnen 60 dagen na de ontvangst van de aanvraag of de kapping kan worden uitgevoerd, eventueel onder bepaalde voorwaarden. Kom je in aanmerking voor een Vlaamse subsidie voor de heraanplanting dan krijg je meteen ook het aanvraagformulier toegestuurd.

Uitzonderingen

Kapping om veiligheidsredenen

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen in privébos kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet je die kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB.

In openbaar bos is dringende kapping om veiligheidsredenen mogelijk in overleg met de boswachter.

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinformatie