Aanvullend politiereglement

Wanneer de gemeente beslist om een tijdelijke of permanente verkeersmaatregel uit te voeren, gaat dat gepaard met de plaatsing van verkeerstekens (zoals verkeersborden). Voor de plaatsing van deze verkeerstekens die een gebod of verbod instellen of opheffen, is een aanvullend reglement vereist. De gemeente houdt dit aanvullend politiereglement jaarlijks up-to-date.

In het aanvullend politiereglement kan je de grenzen van de bebouwde kom, snelheidszones, blauwe zones, fietsstraten … raadplegen.


contactinformatie