Jaarrekening

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar. 

De beleidsevalutatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschapplijk welzijn geudrende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en in de mate waarin ze zijn bereikt.

Alle financiële documenten worden jaarlijks gepubliceerd op de website en kunnen worden ingekeken bij Financiën.


contactinformatie