Cultuurraad

Taken

De taken van de cultuurraad bestaan uit:

  • organiseren van overleg en inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van het cultuurbeleid;
  • stimuleren van de coördinatie en het overleg tussen de verschillende culturele organisaties, verenigingen en instellingen;
  • formuleren van adviezen over alle aangelegenheden van het cultuurbeleid;
  • uitwerking en organisatie van activiteiten zoals bijv. een poëziewedstrijd, kunstenaarsroute en cultuurbeurs.

Samenstelling

Samenstelling Dagelijks Bestuur

  • voorzitter: Roger Van Passel
  • ondervoorzitter: Marie-Louise Ferket
  • penningmeester: Maria Steegmans

Agenda

De Algemene Vergadering van de cultuurraad komt 2 keer per jaar samen. De Raad van Bestuur vergadert maandelijks.