Cultuurraad

Taken

De taken van de cultuurraad bestaan uit:

 • organiseren van overleg en inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van het cultuurbeleid;
 • stimuleren van de coördinatie en het overleg tussen de verschillende culturele organisaties, verenigingen en instellingen;
 • formuleren van adviezen over alle aangelegenheden van het cultuurbeleid;
 • uitwerking en organisatie van activiteiten zoals bijv. een poëziewedstrijd, kunstenaarsroute en cultuurbeurs.

Samenstelling

Samenstelling Dagelijks Bestuur

 • voorzitter: Roger Van Passel
 • ondervoorzitter: Marie-Louise Ferket
 • penningmeester: Maria Steegmans

Samenstelling Raad van Bestuur

Geleding 1: Beeldende kunsten, taal en letteren

 • Marianne van Tienen (deskundige)

Geleding 2: Podiumkunsten, film, fotografie, radio-omroep en televisie

 • Carlo Bosschaert (deskundige)

 Geleding 3: Muziek- en volkskunst

 • Roger Van Passel (Volkskunstgroep Drieske Nijpers)

Geleding 4: Socio-culturele verenigingen

 • Anita De Nocker (KVLV Sint-Gillis-Waas)
 • Johan De Baere (Landelijke Gilde Sint-Pauwels)
 • Lea Van Puyvelde (Gezinsbond Sint-Gillis-Waas)
 • Maria Steegmans (Gezinsbond De Klinge)

Geleding 5: Vrijetijdsbesteding, toerisme en permanente opvoeding

 • Marie-Louise Ferket (Samana Sint-Gillis-Waas)

Geleding 6: Cultureel patrimonium, musea, culturele en wetenschappelijke instellingen

 • Christianne Maes (Folkloregroep De Klomp)

Agenda

De Algemene Vergadering van de cultuurraad komt 2 keer per jaar samen. De Raad van Bestuur vergadert maandelijks.