Sportcheque

Inwoners tussen 3 en 18 jaar die in Sint-Gillis-Waas gedomicilieerd zijn, komen jaarlijks in aanmerking voor een sportcheque. Dit is een korting van 20 euro op het lidgeld van een sportclub.
 

Voorwaarden

  • Je moet inwoner zijn van Sint-Gillis-Waas.
  • Leeftijd tussen 3 en 18 jaar.
  • Je moet aangesloten zijn bij een sportclub binnen of buiten Sint-Gillis-Waas.

Procedure

De sportcheque wordt jaarlijks eind juni opgestuurd naar alle kinderen die er recht op hebben. Je moet de sportcheque indienen vóór 31 oktober bij de plaatselijke jeugdsportclub of bij de Sportdienst indien aangesloten bij een sportclub buiten de gemeente.

Meebrengen

Bewijs van lidmaatschap (=betalingsbewijs of kopie lidkaart).
 

Uitzonderingen

De tegemoetkoming kan nooit hoger zijn dan het betaalde lidgeld.
Het hoeft niet te gaan om sportclubs in de enge betekenis van het woord; ook fitnessclubs, sportatelier ... zijn toegelaten. Het moet gaan om een sportactiviteit.
 

Regelgeving

Reglement sportcheque


contactinformatie