Vereniging erkennen

Online aanvragen
Je kan als vereniging erkend worden in onze gemeente. Erkende verenigingen kunnen gebruik maken van de logistieke ondersteuning (gebruik zalen, materiaal).

Voorwaarden

De vereniging moet gevestigd zijn in Sint-Gillis-Waas.

Procedure

Als vereniging richt je een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen. Dat doe je via het webformulier op deze pagina.
 
Nadat de aanvraag tot erkenning werd voorgelegd aan het college, brengt de gemeente je op de hoogte.

Meebrengen

Voor de aanvraag hebben we volgende gegevens nodig:
  • naam van de vereniging (de officiële naam zoals in de statuten vermeld staat);
  • adres maatschappelijke zetel (moet in Sint-Gillis-Waas gevestigd zijn);
  • voorzitter, secretaris, penningmeester (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
  • statuten (indien geen vzw dan zeker het doel, werking enz. van de vereniging);
  • lijst van het bestuur en de leden.
Online aanvragen

contactinformatie