Vereniging erkennen

Je kan als vereniging erkend worden in onze gemeente. Erkende verenigingen kunnen gebruik maken van de logistieke ondersteuning (gebruik zalen, materiaal).

Voorwaarden

De vereniging moet gevestigd zijn in Sint-Gillis-Waas.

Procedure

Als vereniging richt je een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.

Meebrengen

Voor de aanvraag hebben we volgende gegevens nodig:
  • naam van de vereniging (de officiële naam zoals in de statuten vermeld staat);
  • adres maatschappelijke zetel (moet in Sint-Gillis-Waas gevestigd zijn);
  • voorzitter, secretaris, penningmeester (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
  • statuten (indien geen vzw dan zeker het doel, werking enz. van de vereniging);
  • lijst van het bestuur en de leden.

contactinformatie