Landbouwraad

Taken

De gemeentelijke landbouwraad werd geïnstalleerd op 20 februari 2006.

De landbouwraad is een adviesorgaan en kan op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies geven over het land- en tuinbouwbeleid.

Daarnaast bevordert de landbouwraad de plaatselijke initiatieven en activiteiten die land- en tuinbouwaspecten en -producten bekendmaken en promoten.

Samenstelling

De landbouwraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle land- en tuinbouworganisaties (effectieve en plaatsvervangende leden) en experten.


contactinformatie