Wegenwerken

Op dit moment lopen deze wegenwerken:

Rioleringsproject Gentstraat-Nauwstraat (Sint-Niklaas)

Stad Sint-Niklaas gaat op maandag 3 juni 2019 van start met het rioproject Gentstraat-Nauwstraat. In beide straten komt er een gescheiden rioleringsstelsel, met een aparte afvoer van hemelwater en van afvalwater. De bovengrond wordt volledig vernieuwd. Daarbij zijn veilige, nieuwe fietspaden voorzien. De werken duren tot mei 2020, maar de aannemer werkt in verschillende fasen om de verkeershinder te beperken.

Tijdens de volledige fasen 1 en 2 (van 3 juni 2019 tot 15 mei 2020) is er een grote wegomlegging voorzien vanuit de dorpskern van Sint-Pauwels, via de Potterstraat en Vlyminckshoek naar de Plezantstraat en verder via de Guido Gezellelaan en de Leon Scheerderslaan naar de westelijke tangent en naar Belsele.

Meer info vind je op de website van stad Sint-Niklaas.

Voetpaden Willem Van Saeftingelaan en Boerenkrijglaan

Van 7 tot en met 9 augustus start de aannemer met het rooien van de bomen. Op de plaats van de werken is een parkeerverbod en is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Nadien worden de voetpaden in de Boerenkrijglaan en Willem Van Saeftingelaan vernieuwd. Er komt een nieuw voetpad langs één zijde van de straat. De andere berm wordt ingericht als groene berm. Hier komen bomen die beperkt zijn in hoogte en omvang.

Vanaf 12 augustus worden de bestaande voetpaden opgebroken en vervolgens wordt een nieuw voetpad aangelegd.  Er kan niet geparkeerd worden ter hoogte van de werken. De werkzone is toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.

De werken worden uitgevoerd in fasen, zodat de werkzone beperkt blijft.

De werken zullen eind november klaar zijn.

Aanleg nutsleidingen voor verkaveling Margrietstraat

Vanaf 18 november worden er, in opdracht van Fluvius, nutsleidingen aangelegd in de verkaveling aan de Margrietstraat. De werken zijn gepland van 18 november tot 4 december.

Er zal hinder zijn in de Binnendijkstraat. Daar wordt gewerkt met een beurtelingse doorgang. De Donkstraat wordt volledig afgesloten. Enkel plaatselijk verkeer en de zwakke weggebruikers krijgen doorgang. Het overige verkeer moet een omleiding volgen via Leestraat-Binnendijkstraat-Margrietstraat.


Contactinformatie