Wegenwerken

Op dit moment lopen deze wegenwerken:

Rioleringsproject Gentstraat-Nauwstraat (Sint-Niklaas)

Stad Sint-Niklaas gaat op maandag 3 juni 2019 van start met het rioproject Gentstraat-Nauwstraat. In beide straten komt er een gescheiden rioleringsstelsel, met een aparte afvoer van hemelwater en van afvalwater. De bovengrond wordt volledig vernieuwd. Daarbij zijn veilige, nieuwe fietspaden voorzien. De werken duren tot mei 2020, maar de aannemer werkt in verschillende fasen om de verkeershinder te beperken.

Op dinsdag 14 januari 2020 starten de werken aan het kruispunt Gentstraat-Nauwstraat-Marktstraat. Het kruispunt blijft tot circa 1 april afgesloten voor autoverkeer. Vanuit Sinaai/Puivelde is er een wegomlegging voorzien via de Puiveldestraat en Lijkveldestraat, richting Sint-Pauwels. De Oude Kroonstraat blijft enkel toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Dat is om sluipverkeer te vermijden en een veilige doorgang van fietsers te garanderen. De Warme Nauwstraat, het verlengde van de Oude Kroonstraat, wordt afgesloten voor alle verkeer.

Tijdens de volledige fasen 1 en 2 (van 3 juni 2019 tot 15 mei 2020) is er een grote wegomlegging voorzien vanuit de dorpskern van Sint-Pauwels, via de Potterstraat en Vlyminckshoek naar de Plezantstraat en verder via de Guido Gezellelaan en de Leon Scheerderslaan naar de westelijke tangent en naar Belsele.

Meer info vind je op de website van stad Sint-Niklaas.

Aanleg publieke ruimte wijk Het Broek

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ontwikkelt, samen met Woonanker Waas en de Waasse Landmaatschappij, een woonwijk tussen de Broekstraat en Sint-Helenastraat. Deze wijk bevindt zich achter de Sint-Helenasite in het centrum van Sint-Gillis-Waas.

De nieuwe wijk wordt de komende maanden voorzien van riolering, wegenis en groen:

  • Tussen de Broekstraat en Zwanenhoekstraat - Sint-Helenastraat worden 2 parallelle wegen aangelegd en een verharde fiets- en voetwegel. Er komt ook beplanting. Zo kan je er aangenaam wandelen en ontstaan er nieuwe speelmogelijkheden.
  • Het gedeelte van de Broekstraat, vanaf Herenstraat tot Broekpolderstraat, wordt heraangelegd en verbreed. De nieuwe rijweg bestaat uit een asfaltverharding van 5 meter breed, voorzien van weggoten aan beide zijden van de rijbaan.

 Eerst worden de nutswerken uitgevoerd, nadien de infrastructuurwerken. In een latere fase volgt de woningbouw.

De infrastructuurwerken starten met de heraanleg van de Broekstraat op maandag 20 april. De Broekstraat zal afgewerkt zijn tegen het bouwverlof op 10 juli. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk, enkel plaatselijk verkeer.

 


Contactinformatie