Wegenwerken

In november-december staan volgende wegenwerken gepland:

Vernieuwen betonvakken

In onderstaande straten zullen een of meerdere betonvakken worden vernieuwd:

  • Buitenstraat
  • Laarstraat
  • Margrietstraat
  • Zandloperstraat

Hogenakkerstraat-Koningshoeveweg

Ter hoogte van het kruispunt van de Hogenakkerstraat met de Koningshoeveweg voorzien we een aantal parkeerplaatsen zodat auto's niet langer in de onverharde berm parkeren.
De gracht langs de Koningshoeveweg wordt hiervoor gedeeltelijk gedempt zodat een parkeerstrook kan aangelegd worden. Het dempen van de gracht heeft geen invloed op de afvoer van regenwater. Het gaat immers om het beginpunt van de gracht. De parkeerstrook is voorzien van waterdoorlatende materialen zodat er een goede afwatering is.

Drielindenstraat

In de Drielindenstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwkerkenstraat, plaatsen we een duiker om de steeds terugkerende wateroverlast op te vangen. Het water zal noordwaarts via het bestaande grachtenstelsel worden afgevoerd.

Heraanleg Driekoningen (Sint-Niklaas)

Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. De nutsmaatschappijen waren al sinds november 2016 aan de slag. Deze werken zijn ondertussen afgerond. De heraanleg, die ruim 1 jaar zal duren, start op 18 april 2017. 

Meer info?http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-kruispunt-driekoningen-sint-niklaas

 

Nutswerken Klapdorp (Sint-Pauwels)

De gemeenteraad keurde op 2 februari 2017 de wegen- en rioleringswerken in Klapdorp goed: vernieuwen van weg, voetpaden en aanleggen van een fietssuggestiestrook.

Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de aannemer.

De nutsmaatschappijen voerden al werken aan de leidingen en kabels uit. Tijdens de wegenwerken voeren ze nog enkele aanpassingen aan het bestaande leidingnet uit die voordien niet mogelijk waren.

De werken van De Watergroep, Eandis, Proximus en Telenet gebeuren gelijktijdig en worden uitgevoerd door De Watergroep. De Watergroep staat in voor de levering en verdeling van het drinkwater. Om de kwaliteit te garanderen, wordt een nieuwe leiding aangelegd in Klapdorp.

Planning

  • startdatum: er is nog geen officiële startdatum bekend
  • voorziene einddatum: voorjaar 2018

De duurtijd van de werken bedraagt 120 werkdagen.

Fasering

  • fase 1: van Heuldonk tot Ettingestraat (pare huisnummers)
  • fase 2: van Collemanstraat tot kruispunt Dries/Zandstraat (onpare huisnummers)

Contactinformatie