Wegenwerken

De komende periode staan volgende wegenwerken gepland:

Blokstraat
Nieuwstraat
Klapdorp

1. Blokstraat

Van 14 mei tot en met 13 juli vinden er wegen- en rioleringswerken plaats in de Blokstraat (tussen Akkerkens en kruispunt Nieuwstraat) en Nieuwstraat. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Blokstraat.

De wegomlegging ziet er als volgt uit:

 • Het verkeer komende van de Okkevoordestraat richting Blokstraat rijdt via de Kemphoekstraat, Hogewatergangweg, Kluizendijkstraat, Reepstraat en Herenstraat.
 • Het verkeer komende van de Herenstraat in de richting van Vrasene volgt de wegomlegging langs Kronenhoekstraat, Kerkstraat, Burgemeester Omer De Meyplein, Kasteelstraat, Parkstraat en Samelstraat.
 • Als voetganger of fietser kan je in de Blokstraat passeren. Bewoners en bezoekers van de Nieuwstraat kunnen hun woning bereiken via het kerkplein en/of de tijdelijke verbinding tussen de Klompenstraat en de Drieske Nijperstraat.

 • De haltes van De Lijn in de Blokstraat op de lijnen 23, 85 en 240 (nabij de kruispunten Kemphoekstraat en Samelstraat) worden niet bediend. Er zijn tijdelijke haltes voorzien vooraan in de Kemphoekstraat.

Vragen? Neem dan contact op met de aannemer, Audebo nv, via 09 230 78 35 of secretariaat@audebo.be

2. Nieuwstraat: afkoppelen Dorpsbeek en finaliseren van het rioleringsstelsel

Het project ‘afkoppeling Dorpsbeek’ zie je nu vooral in de Nieuwstraat. Dit project is echter veel groter dan de werken in de Nieuwstraat.

Het project omvat het graven van nieuwe waterlopen en het verbreden van bestaande grachten in het gebied tussen het fietspad Hulst/Sint-Niklaas, Doornstraat, Bosstraat en Pompstraat.

Doel van de werken

Na het project stroomt het water naar de Nieuwstraat om naast de gemeentelijke begraafplaats in de Blokstraatbeek weg te vloeien. Het hemelwater stroomt dus niet meer via riolen weg naar een rioolwaterzuiveringstation.

Wie voert het project uit?

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Aquafin nv. Gemeente Sint-Gillis-Waas maakt van de gelegenheid gebruik om de Nieuwstraat volledig te vernieuwen. De Nieuwstraat wordt de eerste fietsstraat in onze gemeente, er komen bomen en kleine groenelementen.

Timing van de werken

De werken startten eind mei in de Blokstraat. De straat werd hersteld en is terug open voor alle verkeer. Tot en met november 2018 is de Nieuwstraat aan de beurt. Nieuwe afvalwater- en hemelwaterriolen gaan er de grond in. Vanaf eind 2018 stroomt al het afval- en hemelwater apart weg.

Tot en met augustus vergroot de aannemer het bufferbekken in Tweehagen. Een nieuw pompstation wordt gebouwd om het water af te voeren. Aansluitend vernieuwt en verbreedt de aannemer waterlopen in de omliggende boomgaarden. Plaatselijk breekt de aannemer de Gaversstraat en Doornstraat open om nieuwe rioolbuizen onder de rijweg te leggen.

We voorzien omleidingen op plaatsen waar de weg tijdelijk gesloten is. Houd dus zeker deze pagina in de gaten voor de meest recente info.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij het contactcenter van Aquafin via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be

Kruispunt Nieuwstraat met Kerkstraat

In de week van 11 juni is er éénrichtingsverkeer in de Nieuwstraat door werken van De Watergroep. Zij vernieuwen tussen de Lage Kerkwegel en de Kerkstraat de waterleiding.

Omdat de weg smal is, is er een éénrichtingsverkeer ingesteld van de Nieuwstraat naar de Kerkstraat.

 

3. Klapdorp

De werken gingen van start op 12 februari 2018 en duren 120 werkdagen. Aannemer is de firma Alonco Aannemingen bvba.

De werken in Klapdorp bestaan uit:

 • aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • vernieuwen van weg, aanleg van voetpaden en fietssuggestiestrook

De woningen van Klapdorp worden aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. Op privé-terrein moet het hemelwater gescheiden worden van het afvalwater. Voor bestaande gesloten bebouwing is de scheiding enkel verplicht indien geen leidingen door of onder het gebouw moeten worden aangelegd. Aan iedere woning worden twee aansluitputjes voorzien: 1 voor vuil water, 1 voor hemelwater.

Het wegdek wordt aangelegd in asfalt, met aan beide kanten een fietssuggestiestrook. De totale breedte van de weg blijft behouden. Het kruispunt Ettingestraat-Collemanstraat-Klapdorp krijgt een kleine verhoogde inrichting, net als de schoolomgeving en wijk Heuldonk.

Wegomleiding: fasering tijdens de werken

Fase 1a : kruispunt Ettingestraat, 20 werkdagen: afgerond

Fase 1b: tussen Ettingestraat en begraafplaats, +/- 60 werkdagen: in afwerkingsfase

Plaatselijk verkeer blijft zoveel mogelijk.

Plaatselijk verkeer in Collemanstraat en enkele richting in Ettingestraat, rijrichting vanaf Lijkveldestraat en Collemanstraat naar Gentstraat.

Fase 1b

Fase 2: tussen begraafplaats en Zandstraat; +/- 60 werkdagen: gestart

Plaatselijk verkeer blijft zoveel mogelijk.

Plaatselijk verkeer in Collemanstraat en enkele richting in Ettingestraat, rijrichting vanaf Lijkveldestraat en Collemanstraat naar Gentstraat.

De werken worden onderbroken tijdens het bouwverlof van 16 juli tot en met 6 augustus 2018.

Opgelet !

Vanwege private werken is op maandag 25 juni 2018 de Ettingestraat tijdelijk afgesloten ter hoogte van nr. 25, tussen Heuldonkwijk en Gentstraat. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Het verkeer komende uit de Lijkveldestraat, zal uitzonderlijk via de Collemanstraat naar de Zandstraat moeten rijden. Wij vragen de bouwheer om de duur’ van de werken te beperken tot max. 4 u en dit buiten de spitsuren tussen 12 u en 16 u.

 

Fase 2

Bereikbaarheid

Voetpaden blijven zo lang mogelijk behouden (in functie van de resterende werken van de nutsmaatschappijen aan de oneven zijde).

Vuilnisophaling

De aannemer staat in voor de coördinatie en biedt assistentie waar nodig. Als inwoner verzamel je zelf huisvuilzakken op centrale ophaalpunten (locaties onder voorbehoud).

Tijdens fase 1b

 • bewoners Klapdorp nr. 21 t.e.m. 85 + 10 t.e.m. 82: ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Ettingestraat-Collemanstraat
 • ophaalpunt ter hoogte van begraafplaats
 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur

Tijdens fase 2

 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur
 • ophaalpunt ter hoogte van begraafplaats
 • ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Klapdorp-Zandstraat
 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur

 


Contactinformatie