Wegenwerken

In januari-februari staan volgende wegenwerken gepland:

1. Klapdorp

De voorziene startdatum van de werken is 12 februari 2018, de werken duren 120 werkdagen. Aannemer is de firma Alonco Aannemingen bvba.

De werken in Klapdorp bestaan uit:

 • aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • vernieuwen van weg, aanleg van voetpaden en fietssuggestiestrook

De woningen van Klapdorp worden aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. Op privé-terrein moet het hemelwater gescheiden worden van het afvalwater. Voor bestaande gesloten bebouwing is de scheiding enkel verplicht indien geen leidingen door of onder het gebouw moeten worden aangelegd. Aan iedere woning worden twee aansluitputjes voorzien: 1 voor vuil water, 1 voor hemelwater.

Het wegdek wordt aangelegd in asfalt, met aan beide kanten een fietssuggestiestrook. De totale breedte van de weg blijft behouden. Het kruispunt Ettingestraat-Collemanstraat-Klapdorp krijgt een kleine verhoogde inrichting, net als de schoolomgeving en wijk Heuldonk.

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

 • er is een te grote belasting op het huidige rioleringsnetwerk
 • het risico op overstroming bij zware regenval is te groot: te veel hemelwater aangesloten op rioolstelsels

Voordelen van een gescheiden rioleringsstelsel?

 • hemelwater wordt apart en vertraagd afgevoerd
 • afkoppelen van straten, daken, opritten, terassen …
 • hergebruik van regenwater (regenwaterputten, infiltratie)

Planning van de werken

 • In januari- februari 2018 komt er per woning in Klapdorp een deskundige langs om de bestaande situatie te bekijken.
 • Er wordt een afkoppelingsplan opgemaakt.
 • Nadien volgt de opmaak van een meetstaat + raming van de kosten ten laste van de eigenaars/bewoners.
 • Tot slot stellen we een overeenkomst op:
  • De werken worden uitgevoerd in opdracht van de individuele eigenaars/ bewoners.
  • Eigenaars/bewoners stellen zelf een aannemer aan of sluiten een overeenkomst met de aannemer van de wegenwerken.
 • De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken is voorzien vanaf half februari 2018.

Welke werken gebeuren in opdracht van de gemeente?

De keuring van de afkoppeling (je ontvangt een officieel attest). Heb je geen conformiteitsattest? Dan kan er, in opdracht van VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), een boete voor een milieuovertreding worden opgelegd.

Wegomleiding: fasering tijdens de werken

Fase 1a : kruispunt Ettingestraat, 20 werkdagen

Geen doorgaand verkeer mogelijk, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Fase 1a

Fase 1b: tussen Ettingestraat en begraafplaats, +/- 60 werkdagen

Plaatselijk verkeer blijft zoveel mogelijk.

Eenrichtingsverkeer in Collemanstraat en Ettingestraat, rijrichting vanaf Zandstraat naar Gentstraat.

Fase 1b

Fase 2: tussen begraafplaats en Zandstraat; +/- 60 werkdagen

Plaatselijk verkeer blijft zoveel mogelijk.

Eenrichtingsverkeer in Collemanstraat en Ettingestraat, rijrichting vanaf Zandstraat naar Gentstraat.

Fase 2

Bereikbaarheid

Voetpaden blijven zo lang mogelijk behouden (in functie van de resterende werken van de nutsmaatschappijen aan de oneven zijde).

Vuilnisophaling

De aannemer staat in voor de coördinatie en biedt assistentie waar nodig. Als inwoner verzamel je zelf huisvuilzakken op centrale ophaalpunten (locaties onder voorbehoud).

Tijdens fase 1a

 • bewoners Ettingestraat nr. 1 t.e.m. 5B + 2 t.e.m. 8c: ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Ettingestraat-Heuldonk
 • bewoners Klapdorp: ophaling tot aan de deur

Tijdens fase 1b

 • bewoners Klapdorp nr. 21 t.e.m. 85 + 10 t.e.m. 82: ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Ettingestraat-Collemanstraat
 • ophaalpunt ter hoogte van begraafplaats
 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur

Tijdens fase 2

 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur
 • ophaalpunt ter hoogte van begraafplaats
 • ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Klapdorp-Zandstraat
 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur

 

2. Heraanleg Driekoningen (Sint-Niklaas)

Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. De nutsmaatschappijen waren al sinds november 2016 aan de slag. Deze werken zijn ondertussen afgerond. De heraanleg, die ruim 1 jaar zal duren, start op 18 april 2017. 

Meer info?http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-kruispunt-driekoningen-sint-niklaas

 


Contactinformatie