Wegenwerken

Op dit moment lopen deze wegenwerken:

Rioleringsproject Gentstraat-Nauwstraat (Sint-Niklaas)

Stad Sint-Niklaas startte op maandag 3 juni 2019 met het rioproject Gentstraat-Nauwstraat. In beide straten komt er een gescheiden rioleringsstelsel, met een aparte afvoer van hemelwater en van afvalwater. De bovengrond wordt volledig vernieuwd. Daarbij zijn veilige, nieuwe fietspaden voorzien. 

Van 18 mei tot eind juni werken ze het rioproject in de Gentstraat, tussen het kruispunt met de Marktstraat/Nauwstraat en het kruispunt Warme Nauwstraat/Gentstraat, af.

Dit brengt de nodige verkeershinder met zich mee, ook voor inwoners van Sint-Pauwels: het kruispunt Warme Nauwstraat/Gentstraat is afgesloten voor alle verkeer.

  • Bewoners van de Warme Nauwstraat kunnen hun straat bereiken en verlaten via de N403.
  • Bewoners van de Gentstraat, kant Sint-Pauwels, kunnen hun woning bereiken en verlaten via het centrum van Sint-Pauwels.
  • Bewoners van de Gentstraat, tussen het kruispunt met de Markstraat/Nauwstraat en het kruispunt Warme Nauwstraat/Gentstraat, kunnen hun woning bereiken en verlaten via het kruispunt met de Marktstraat/Nauwstraat.
  • Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben altijd vrije doorgang.

Aanleg nutsleidingen in de Broekstraat

In de Broekstraat leggen ze tussen 9 en 27 maart nutsleidingen aan in opdracht van Fluvius. Ze werken vooral in de berm/het voetpad. Er is dan ook weinig hinder. Nadien volgen de infrastructuurwerken. In een latere fase volgt de woningbouw.

De infrastructuurwerken starten met de heraanleg van de Broekstraat op maandag 20 april. De Broekstraat zal afgewerkt zijn tegen het bouwverlof op 10 juli. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk, enkel plaatselijk verkeer.

Aanleg voetpaden in Scheerdershof en Panorexstraat

Aannemer Van den Berghe Gebroeders nv start op dinsdag 2 juni, in opdracht van de verkavelaars, met de aanleg van de voetpaden in de Panorexstraat en Scheerdershof. De werken zijn normaal afgerond tegen het bouwverlof.

De werken starten aan de kant van de Panorexstraat. Het voetpad wordt aangelegd in klinkers en heeft een breedte van 1,5 meter. Ter hoogte van de werken kan niet geparkeerd worden. Uw oprit is tijdelijk niet bereikbaar met de wagen. De aannemer licht u hier schriftelijk of persoonlijk over in.

Hebt u een verhuis of verwacht u een levering? Laat het tijdig weten, zodat de aannemer hier rekening mee kan houden

Freeswerken in de Gaversstraat en het Spaanskwartier 

In de week van 15 juni voeren we freeswerken uit in de Gaversstraat en het Spaanskwartier. 

In de Gaversstraat worden de betonplaten fijngefreesd om de kwaliteit van het wegdek te verbeteren. De werken voeren we uit vanaf de Pompstraat tot aan huisnummer 79B.

In het Spaankwartier frezen we de bestaande asfaltlaag tussen huisnummers 48 en 60 weg. Door fijn te frezen, verbeteren we ook hier de oppervlaktekenmerken.

 


contactinformatie