Wegenwerken

Fase 5: aanleg nutsvoorzieningen Sint-Niklaasstaat, Parkstraat + Molenstraat 

Omdat de werken aan de kant van het fietspad al voltooid zijn en de aannemer enkel nog aan de overzijde werkt, stelden we de Sint-Niklaasstraat terug open. Lokale putten, nodig om de overkoppeling van de oude naar de nieuwe nutsleiding te maken, zijn wel nog mogelijk maar worden telkens duidelijk aangegeven. Op deze manier moeten fietsers niet langer op de rijweg gemotoriseerd verkeer kruisen en kunnen ze terug veilig op het fietspad de werken voorbijrijden. De uitvoering van deze werken aan de pare zijde (laatste deel fase 5a) regelen we met verkeerslichten. Bijkomend verwijderden we de afsluiting in de Bosstraat t.h.v. de Doornstraat.

Tegelijk is de aannemer gestart met de uitvoering van fase 5b waarbij de nutsleidingen in de Parkstraat vernieuwd worden.  Je kan hier dan tijdelijk niet parkeren.

Tot slot zijn de nutsleidingen in de Molenstraat aan de beurt. Deze schuiven op tot na het bouwverlof in augustus. Tijdens alle fases blijven de woningen en opritten in de werfzone, met de nodige voorzichtigheid, bereikbaar voor de bewoners en hun bezoekers.

Lees alle verkeersmaatregelen op onze projectpagina.

Heraanleg fietssnelweg F411 Sint-Niklaas-Hulst

De heraanleg van de fietssnelweg F411 gaat (als alles volgens schema verloopt) van start in september. Met de werken wil de provincie de fietsweg op de oude spoorwegbedding langs het Stropersbos comfortabeler maken voor fietsers richting Hulst en Sint-Niklaas. Het fietspad wordt vanaf de rotonde onder de E34 tot aan de grens met Hulst heraangelegd tot een fietspad van drie meter breed.

Meer info over deze werken vind je hier terug. 

Innames openbaar domein in kaart

Op onderstaand kaartje van EagleBe vind je een overzicht van de innames van het openbaar domein.

 

Grote wegenwerken in de toekomst

Vernieuwen Zandstraat

De riolering onder de Zandstraat in Sint-Gillis-Waas is toe aan vernieuwing. Omdat de weg bij rioleringswerken volledig moet opengelegd worden, zijn die werken de ideale gelegenheid om ook de weg zelf te vernieuwen. Samen met Aquafin, de gemeente Sint-Gillis-Waas en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de Zandstraat onder handen genomen. Deze werken kunnen ten vroegste starten na het project in de Sint-Niklaasstraat. We houden je op de hoogte via onze mediakanalen.

Volg alle updates op de site van AWV.