Wegenwerken

De komende periode staan volgende wegenwerken gepland:

Klapdorp
Nieuwstraat
Hogenakkerstraat
Asfalteringswerken

 

1. Klapdorp

De werken gingen van start op 12 februari 2018 en duren 120 werkdagen. Aannemer is de firma Alonco Aannemingen bvba.

De werken in Klapdorp bestaan uit:

 • aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • vernieuwen van weg, aanleg van voetpaden en fietssuggestiestrook

De woningen van Klapdorp worden aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. Op privé-terrein moet het hemelwater gescheiden worden van het afvalwater. Voor bestaande gesloten bebouwing is de scheiding enkel verplicht indien geen leidingen door of onder het gebouw moeten worden aangelegd. Aan iedere woning worden twee aansluitputjes voorzien: 1 voor vuil water, 1 voor hemelwater.

Het wegdek wordt aangelegd in asfalt, met aan beide kanten een fietssuggestiestrook. De totale breedte van de weg blijft behouden. Het kruispunt Ettingestraat-Collemanstraat-Klapdorp krijgt een kleine verhoogde inrichting, net als de schoolomgeving en wijk Heuldonk.

Wegomleiding: fasering tijdens de werken

Fase 1a : kruispunt Ettingestraat, 20 werkdagen: afgerond

Fase 1b: tussen Ettingestraat en begraafplaats, +/- 60 werkdagen: start op 10 april 2018

Plaatselijk verkeer blijft zoveel mogelijk.

Plaatselijk verkeer in Collemanstraat en enkele richting in Ettingestraat, rijrichting vanaf Lijkveldestraat en Collemanstraat naar Gentstraat.

Fase 1b

Fase 2: tussen begraafplaats en Zandstraat; +/- 60 werkdagen

Plaatselijk verkeer blijft zoveel mogelijk.

Plaatselijk verkeer in Collemanstraat en enkele richting in Ettingestraat, rijrichting vanaf Lijkveldestraat en Collemanstraat naar Gentstraat.

Fase 2

Bereikbaarheid

Voetpaden blijven zo lang mogelijk behouden (in functie van de resterende werken van de nutsmaatschappijen aan de oneven zijde).

Vuilnisophaling

De aannemer staat in voor de coördinatie en biedt assistentie waar nodig. Als inwoner verzamel je zelf huisvuilzakken op centrale ophaalpunten (locaties onder voorbehoud).

Tijdens fase 1b

 • bewoners Klapdorp nr. 21 t.e.m. 85 + 10 t.e.m. 82: ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Ettingestraat-Collemanstraat
 • ophaalpunt ter hoogte van begraafplaats
 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur

Tijdens fase 2

 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur
 • ophaalpunt ter hoogte van begraafplaats
 • ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Klapdorp-Zandstraat
 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur

2. Nieuwstraat: afkoppelen Dorpsbeek en finaliseren van het rioleringsstelsel

Doel van de werken

In de Nieuwstraat zal Aquafin, samen met onze gemeente, een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en wordt de volledige bovenbouw van de Nieuwstraat vernieuwd. Zo wordt de Nieuwstraat de eerste fietsstraat!
De provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid, zal de syfon van de Blokstraatbeek verwijderen en een duiker aanleggen gelijk op niveau met vloeiend profiel.

Waarom deze werken?

 • Aanpassingen nodig om riolering te kunnen aanleggen.
 • Opportuniteit/noodzakelijkheid om:
  • bestaande (verouderde) netten te vernieuwen
  • nodige uitbreidingen en 'verzwaringen' te doen
 • Doel: optimalisering leidingnetwerken in functie van rioleringswerken en verfraaiing van de straatverharding.

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin
Kostprijs: 3.012.967 euro

 • Aanleg van een gescheiden stelsel in de Nieuwstraat, vanaf de Kerkstraat tot aan de Blokstraatbeek.
 • Aanleg wegenis boven het gescheiden stelsel.
 • Op verschillende plaatsen de lozingspunten (van regenwater) van de vuilwaterriool afhalen.
 • Bouw van een pompstation voor regenwater en uitbreiding van het bufferbekken.
 • Grachten herprofileren.

Werken ten laste van gemeente Sint Gillis Waas
Kostprijs: 1.177.291 euro
Waarvan 738.316 euro ten laste van RIOPACT (rioolbeheerder van gemeente Sint Giliis Waas)

 • Aanleg van een gescheiden stelsel in de Nieuwstraat vanaf de Blokstraatbeek tot aan de Blokstraat met daarboven een nieuw wegdek.

Werken ten laste van de provincie Oost-Vlaanderen
Kostprijs: 63.399  euro

 • De provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid, zal de syfon van de Blokstraatbeek verwijderen en een duiker aanleggen.


Timing: nutswerken

De werken starten midden maart 2018 en zullen in totaal ongeveer 12 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Uiteraard is deze timing afhankelijk van het weer.

Hier vind je een schematisch overzicht van de omleidingen.

 • Vanaf maandag 23 april tot 4 mei wordt er gewerkt in de Nieuwstraat ter hoogte van de Blokstraatbeek. De straat wordt tijdelijk in 2 gesplitst, dubbele richting, langs beide zijden uitgezonderd voor plaatselijk verkeer.
 • In de week van 7 mei wordt er gewerkt aan het kruispunt Lage Kerkwegel, Nieuwstraat. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. De Nieuwstraat is tijdelijk doodlopend, er kan in twee richtingen worden gereden, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer.
 • Vanaf 14 mei tot 25 mei wordt er gewerkt in de Nieuwstraat, tussen Lage Kerkwegel en Kerkstraat. Er is eenrichtingsverkeer vanaf Lage Kerkwegel tot Kerkstraat. Het kerkplein blijft bereikbaar vanaf de Kerkstraat, met uitzondering van maandag, marktdag.

Timing: wegen- en rioleringswerken

Na de nutswerken gaan de wegen- en rioleringswerken begin mei 2018 van start.

 • Aanleg gescheiden riolering en herinrichting bovenbouw tussen Blokstraatbeek en Kerkstraat (in Nieuwstraat).
 • Aanleg nieuwe grachten en inbuizingen omgeving Doornstraat en Gaversstraat.
 • Aanleg riolering en herinrichting bovenbouw in Doornstraat tussen Bosstraat en Heerweg.

Nieuwstraat wordt fietsstraat

In een fietsstraat:

 • mogen auto's de fietsers niet inhalen;
 • mogen fietsers de hele breedte van de rijbaan gebruiken;
 • bedraagt de maximale toegestane snelheid 30 km/uur.

Voordelen:

 • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
 • Het is veiliger voor de fietser.
 • De fietser wordt niet verdrongen door de auto's die willen inhalen.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij het contactcenter van Aquafin via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be

3. Hogenakkerstraat

Op maandag 23 april is de Hogenakkerstraat, tussen Heidestraat en Donkerstraat, afgesloten voor alle verkeer. De wegomlegging in beide rijrichtingen is voorzien langs Heidestraat en Donkerstraat. De aannemer voert werken aan het wegdek uit om de riolering te vernieuwen.

4. Asfalteringswerken

Tussen 24 en 27 april vinden volgende asfalteringswerken plaats:

 • Feuselsdreef: tussen Grouwesteenstraat en Klokputweg is er geen doorgaand verkeer mogelijk.
 • Parking Stationstraat (nummer 18 en 20): parking afgesloten, parkeren is niet mogelijk.
 • Poelstraat: aan de kant van de Sint-Niklaasstraat onderbroken. Geen doorgaand verkeer mogelijk.
 • Kruispunt Baarstraat-Bunderstraat-Shondstraat: geen doorgaand verkeer mogelijk op kruispunt. Deze werken zijn tijdelijk uitgesteld.
 • Polderstraat: werken aan de kant van het kruispunt Schoolstraat-Plezantstraat. Geen doorgaand verkeer mogelijk. Deze werken zijn tijdelijk uitgesteld.

Contactinformatie