Wegenwerken

Nutsvoorzieningen Sint-Niklaasstraat i.f.v. sanering Sint-Gillis-Waas Zuid (27 september t.e.m. 15 november)

Vanaf maandag 27 september vernieuwt de aannemer de nutsleidingen in de Sint-Niklaasstraat tussen het huisnummer 203 en het rondpunt Sint-Niklaasstraat/Dagsterrestraat. Als alles vlot verloopt zijn deze werken midden november afgerond. Lees alle verkeersmaatregelen op de projectpagina.

Werken Loeverstraat (14 en 15 oktober)

Op donderdag 14 en vrijdag 15 oktober zijn er asfalteringswerken in een deel van de Loeverstraat. Tijdens deze werken is de Loeverstraat afgesloten voor alle verkeer en is er een omleiding voorzien langs Holstraat – Holdamstraat – Loeverstraat.

De Loeverstraat is op zaterdag 16 oktober vanaf 7 uur opnieuw toegankelijk. Bij slechte weersomstandigheden wordt de planning aangepast.

Vervanging riooldeksel in Bergstraat (14 en 15 oktober)

In opdracht van Riopact moet er een riooldeksel vervangen worden in de Bergstraat, ter hoogte van huisnummer 22. Tijdens deze werken is er enkel doorgang mogelijk in de rijrichting naar de Buitenstraat. De Trompwegel wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Herstel betonvakken in Voshoek, Reepstraat, Heerweg en Molenhoekstraat (18 - 29 oktober)

Tussen 18 en 29 oktober herstelt aannemer Emeric D'Hollander betonvakken in de Voshoek, Reepstraat, Heerweg en Molenhoekstraat. De hinder blijft beperkt, want er blijft overal beurtelingse doorgang mogelijk. 

Gedeeltelijk afsluiten van Stationstraat (19 oktober)

Op 19 oktober tussen 7 en 19 uur zal er een mobiele hijskraan geplaatst worden voor onderhoud aan antennes in de Stationstraat te Sint-Gillis-Waas, ter hoogte van nummer 21 – 29. Omwille van de kraan zal de rijbaan gedurende 1 dag volledig geblokkeerd worden en is er een omleiding voorzien langs de Gaversstraat – Pompstraat – Burg.G.Van Landeghemstraat.

Er geldt ook een parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 

Innames openbaar domein in kaart

Op onderstaand kaartje van EagleBe vind je een overzicht van de innames van het openbaar domein.

 

Grote wegenwerken in de toekomst

Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid

Samen met Aquafin en Riopact vernieuwt de gemeente alle riolen in de Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Schuilhoekstraat, Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat zodat het afvalwater niet langer in de omringende beken geloosd wordt. Ook de wegenis wordt heraangelegd met aandacht voor verkeersveiligheid en ontharding. De start van deze werken staat gepland in de loop van 2022. Vanaf oktober 2021 tot en met april 2022 worden er al een aantal nutswerken uitgevoerd. Deze werken gebeuren gefaseerd. 

Alle updates rond dit project kan je op deze pagina volgen.

Vernieuwen Zandstraat

De riolering onder de Zandstraat in Sint-Gillis-Waas is toe aan vernieuwing. Omdat de weg bij rioleringswerken volledig moet opengelegd worden, zijn die werken de ideale gelegenheid om ook de weg zelf te vernieuwen. Samen met Aquafin, de gemeente Sint-Gillis-Waas en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de Zandstraat onder handen genomen vanaf 2023.

Volg alle updates op de site van AWV