Wegenwerken

Heraanleg Driekoningen (Sint-Niklaas)

Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. De nutsmaatschappijen waren al sinds november 2016 aan de slag. Deze werken zijn ondertussen afgerond. De heraanleg, die ruim 1 jaar zal duren, start op 18 april 2017. 

Meer info?http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-kruispunt-driekoningen-sint-niklaas

 

Nutswerken Klapdorp (Sint-Pauwels)

De gemeenteraad keurde op 2 februari 2017 de wegen- en rioleringswerken in Klapdorp goed: vernieuwen van weg, voetpaden en aanleggen van een fietssuggestiestrook.

Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de aannemer.

De nutsmaatschappijen voerden al werken aan de leidingen en kabels uit. Tijdens de wegenwerken voeren ze nog enkele aanpassingen aan het bestaande leidingnet uit die voordien niet mogelijk waren.

De werken van De Watergroep, Eandis, Proximus en Telenet gebeuren gelijktijdig en worden uitgevoerd door De Watergroep. De Watergroep staat in voor de levering en verdeling van het drinkwater. Om de kwaliteit te garanderen, wordt een nieuwe leiding aangelegd in Klapdorp.

Planning

  • startdatum: er is nog geen officiële startdatum bekend
  • voorziene einddatum: voorjaar 2018

De duurtijd van de werken bedraagt 120 werkdagen.

Fasering

  • fase 1: van Heuldonk tot Ettingestraat (pare huisnummers)
  • fase 2: van Collemanstraat tot kruispunt Dries/Zandstraat (onpare huisnummers)

Contactinformatie