Wegenwerken

De komende periode staan volgende wegenwerken gepland:

Doornstraat
Nieuwstraat

1. Project afkoppeling Dorpsbeek: werken in de Doornstraat

Het project ‘afkoppeling Dorpsbeek’ omvat het graven van nieuwe waterlopen en het verbreden van bestaande grachten in het gebied tussen het fietspad Hulst/Sint-Niklaas, Doornstraat, Bosstraat en Pompstraat.

De werken zijn nu vooral bezig in de Nieuwstraat maar starten op woensdag 3 oktober ook in de Doornstraat. De Doornstraat zal vanaf 3 oktober tot en met eind november (tussen huisnummers 51 t.e.m. 71) afgesloten zijn voor het verkeer.

In beide richtingen is er een omleiding voorzien via de Sint-Niklaasstraat, Baarstraat en Bunderstraat.

2. Nieuwstraat: afkoppelen Dorpsbeek en finaliseren van het rioleringsstelsel

Het project ‘afkoppeling Dorpsbeek’ zie je nu vooral in de Nieuwstraat. Dit project is echter veel groter dan de werken in de Nieuwstraat.

Het project omvat het graven van nieuwe waterlopen en het verbreden van bestaande grachten in het gebied tussen het fietspad Hulst/Sint-Niklaas, Doornstraat, Bosstraat en Pompstraat.

Doel van de werken

Na het project stroomt het water naar de Nieuwstraat om naast de gemeentelijke begraafplaats in de Blokstraatbeek weg te vloeien. Het hemelwater stroomt dus niet meer via riolen weg naar een rioolwaterzuiveringstation.

Wie voert het project uit?

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Aquafin nv. Gemeente Sint-Gillis-Waas maakt van de gelegenheid gebruik om de Nieuwstraat volledig te vernieuwen. De Nieuwstraat wordt de eerste fietsstraat in onze gemeente, er komen bomen en kleine groenelementen.

Timing van de werken

Tot en met november 2018 is de Nieuwstraat aan de beurt. Nieuwe afvalwater- en hemelwaterriolen gaan er de grond in. Vanaf eind 2018 stroomt al het afval- en hemelwater apart weg.

Ondertussen werd het bufferbekken in Tweehagen vergroot: een nieuw pompstation werd gebouwd om het water af te voeren. Aansluitend vernieuwt en verbreedt de aannemer waterlopen in de omliggende boomgaarden. Plaatselijk breekt de aannemer de Gaversstraat en Doornstraat open om nieuwe rioolbuizen onder de rijweg te leggen.

We voorzien omleidingen op plaatsen waar de weg tijdelijk gesloten is. Houd dus zeker deze pagina in de gaten voor de meest recente info.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij het contactcenter van Aquafin via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be

 

 


Contactinformatie