Wegenwerken

Werken N451 in Vrasene: omleiding via onze gemeente tot 14 juli

Momenteel zijn er werken aan een gedeelte van de Provinciale Baan (N451) tussen Hogenakker en Tuinlaan in buurgemeente Vrasene. Vanaf 12 juni start fase 3. Tijdens deze fase wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid via onze wegen. Verkeer in beide richtingen rijdt om via Duikeldam, Hogewatergangweg, Turkeyenstraat, Vosstraat, Kleine Laarstraat, Grote Kouterstraat en Oude Dorpstraat. De verwachte einddatum van de werken is 14 juli.
 
Alle info over de werken vind je op de site van Beveren: www.beveren.be/nl/wegenwerken/1704-juli-2023-provinciale-baan-vra
 

Baarstraat afgesloten van 8 tot en met 13 juni

De firma Gaston De Groote brengt fietssuggestiestroken in thermoplast aan in de Baarstraat van 8 juni t.e.m. 13 juni. Gedurende deze periode is er geendoorgang mogelijk en moet de straat afgesloten worden voor alle verkeer.

Vrijdag voorziet MIWA een ophaling van PMD en GFT. Onze Technische Dienst gaat het afval tijdig verzamelen op een bereikbare plaats voor de ophaler.

Alle weggebruikers volgen de de omleiding Bunderstraat – Doornstraat- Sint-Niklaasstraat of omgekeerd.

Enkel strikt noodzakelijk verkeer kan worden toegelaten.


Veegwerken in Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels van 6 tot en met 8 juni

Op 6 en 7 juni voert Alplant veegwerken uit in de Sportlaan, Houtvoortstraat, Lage Kerkwegel en kerkplein. Hiervoor zal er op deze plaatsen parkeerverbod worden geplaatst.

Op 7 en 8 juni zijn er veegwerken in Sint-Pauwels. Dan is Dries, Pastorijwegel, Pastorijstraat en de parking van school De Zandloper aan de beurt.


Wegen- en rioleringswerken Potterstraat vanaf 15 mei

Op maandag 15 mei start Riopact wegen- en rioleringswerken in de Potterstraat. Het doel van de werken is om de Wijnstraatbeek af te koppelen van de riolering ter hoogte van Potterstraat 165 en de doorvoer van de waterloop onder de straat te verruimen. De werken zouden 2 maanden duren. 

Hinder

Tijdens de werken blijft er doorgang mogelijk door tijdelijke verkeerslichten. Voor fietsers is er een veilige doorgang voorzien.

Neem hieronder zeker een kijkje in de infobrief. Daarin vind je meer details over de werken en de hinder.

Bekijk de infobrief 

Nog vragen?

Dan kan je contact opnemen met Riopact of hun website bekijken. 


Stilstand werken fietssnelweg F411 door broedseizoen vanaf 15 maart

De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente zijn volop bezig met de verbreding van de fietssnelweg F411 boven de E34.

Tijdens het broedseizoen (vanaf 15 maart) leggen we de werken tijdelijk stil, maar je kan voorlopig wel veilig op de fundering fietsen. We hopen kort voor of na het zomerbouwverlof terug te starten.

Het kruispunt Maatweg nabij de E34 wordt tussen 15 maart en 1 juli vernieuwd in functie van het verloop van de werken aan de N403. Het kruispunt Buitenstraat pakken we aan tijdens de vakantieperiode in augustus zodat de verkeershinder in september aan de nabije schoolomgeving minimaal is.

Hou onze kanalen in het oog voor meer info.


Nutswerken Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid

De wegen- en rioleringswerken in en rond de Sint-Niklaasstraat gaan van start op 16 augustus. Voor de uitvoering van deze werken start, voert Fiberklaar hier momenteel nog aanvullende nutswerken uit. Doorgaand verkeer blijft tijdens deze nutswerken mogelijk.

Lees alle verkeersmaatregelen op onze projectpagina.


Innames openbaar domein in kaart

Op onderstaand kaartje van EagleBe vind je een overzicht van de innames van het openbaar domein.

 

Grote wegenwerken in de toekomst

Heraanleg Hogenakkerstraat

Het wegdek in de Hogenakkerstraat is in slechte staat en er zijn niveauverschillen tussen de betonplaten. Daarom besliste de gemeente begin vorig jaar (2022) om een studiebureau aan te stellen om het deel vanaf het rondpunt aan de Klingedijkstraat tot aan de Koningshoeveweg te vernieuwen. We vervangen zowel de rijweg als het fietspad. Bovendien wordt de Hogenakkerstraat heringericht met aandacht voor verkeersveiligheid en houden we rekening met het waterverhaal. Het is de bedoeling om de werken in de loop van 2023 uit te voeren.

Alle info vind je op onze projectpagina.

Heraanleg Houtvoortstraat

De gemengde riolering in de Houtvoortstraat bevindt zich in slechte staat. Daarom beslisten we samen met Riopact om dit te vernieuwen en een gescheiden systeem aan te leggen. Hierbij koppelen we het regenwater af van de riolering en leiden we enkel het afvalwater (droogweerafvoer of DWA) richting een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dat resulteert in een efficiëntere zuivering. Het regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Deze rioleringswerken vormen het ideale moment om ook de wegen aan te pakken en ze veiliger in te richten voor alle weggebruikers.

Alle info vind je op onze projectpagina.

Vernieuwen Zandstraat

De riolering onder de Zandstraat in Sint-Gillis-Waas is toe aan vernieuwing. Omdat de weg bij rioleringswerken volledig moet opengelegd worden, zijn die werken de ideale gelegenheid om ook de weg zelf te vernieuwen. Samen met Aquafin, de gemeente Sint-Gillis-Waas en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de Zandstraat onder handen genomen. Deze werken kunnen ten vroegste starten na het project in de Sint-Niklaasstraat. We houden je op de hoogte via onze mediakanalen.

Volg alle updates op de site van AWV.


contactinformatie