Wegenwerken

De komende periode staan volgende wegenwerken gepland:

Blokstraat
Nieuwstraat
Klapdorp
Zandstraat
Andere werken

1. Blokstraat

Aannemer Audebo bevestigde dat de Blokstraat, tijdens het bouwverlof, terug toegankelijk is voor alle verkeer. Op vrijdag 13 juli 2018 werden de onderste twee asfaltlagen gelegd. Door het ontbreken van de bovenste asfaltlaag geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Deze bovenste asfaltlaag wordt tegen augustus (na het bouwverlof) gelegd. Op dat moment wordt de Blokstraat opnieuw voor één tot twee dagen afgesloten.

Vragen? Neem dan contact op met de aannemer, Audebo nv, via 09 230 78 35 of secretariaat@audebo.be

2. Nieuwstraat: afkoppelen Dorpsbeek en finaliseren van het rioleringsstelsel

Het project ‘afkoppeling Dorpsbeek’ zie je nu vooral in de Nieuwstraat. Dit project is echter veel groter dan de werken in de Nieuwstraat.

Het project omvat het graven van nieuwe waterlopen en het verbreden van bestaande grachten in het gebied tussen het fietspad Hulst/Sint-Niklaas, Doornstraat, Bosstraat en Pompstraat.

Doel van de werken

Na het project stroomt het water naar de Nieuwstraat om naast de gemeentelijke begraafplaats in de Blokstraatbeek weg te vloeien. Het hemelwater stroomt dus niet meer via riolen weg naar een rioolwaterzuiveringstation.

Wie voert het project uit?

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Aquafin nv. Gemeente Sint-Gillis-Waas maakt van de gelegenheid gebruik om de Nieuwstraat volledig te vernieuwen. De Nieuwstraat wordt de eerste fietsstraat in onze gemeente, er komen bomen en kleine groenelementen.

Timing van de werken

De werken startten eind mei in de Blokstraat. De straat werd hersteld en is terug open voor alle verkeer. Tot en met november 2018 is de Nieuwstraat aan de beurt. Nieuwe afvalwater- en hemelwaterriolen gaan er de grond in. Vanaf eind 2018 stroomt al het afval- en hemelwater apart weg.

Tot en met augustus vergroot de aannemer het bufferbekken in Tweehagen. Een nieuw pompstation wordt gebouwd om het water af te voeren. Aansluitend vernieuwt en verbreedt de aannemer waterlopen in de omliggende boomgaarden. Plaatselijk breekt de aannemer de Gaversstraat en Doornstraat open om nieuwe rioolbuizen onder de rijweg te leggen.

We voorzien omleidingen op plaatsen waar de weg tijdelijk gesloten is. Houd dus zeker deze pagina in de gaten voor de meest recente info.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij het contactcenter van Aquafin via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be

 

3. Klapdorp

De werken gingen van start op 12 februari 2018 en duren 120 werkdagen. Aannemer is de firma Alonco Aannemingen bvba.

De werken in Klapdorp bestaan uit:

 • aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • vernieuwen van weg, aanleg van voetpaden en fietssuggestiestrook

Het wegdek wordt aangelegd in asfalt, met aan beide kanten een fietssuggestiestrook. De totale breedte van de weg blijft behouden. Het kruispunt Ettingestraat-Collemanstraat-Klapdorp krijgt een kleine verhoogde inrichting, net als de schoolomgeving en wijk Heuldonk.

Wegomleiding: fasering tijdens de werken

Fase 1a : kruispunt Ettingestraat, 20 werkdagen: afgerond

Fase 1b: tussen Ettingestraat en begraafplaats, +/- 60 werkdagen: afgerond

Fase 2: tussen begraafplaats en Zandstraat; +/- 60 werkdagen: gestart

Vanaf 6 augustus 2018 legt de aannemer de riolering aan in Klapdorp, tussen de Zandstraat en de begraafplaats. Vanuit de Zandstraat kan je niet langer met de auto in Klapdorp rijden. Daar waar gewerkt wordt, zorgt de aannemer ervoor dat bewoners zo snel mogelijk hun woning terug kunnen bereiken. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de omleiding via de Vlasrootstraat en Lijkveldestraat.

Ondertussen kunnen bewoners van de Ettingestraat en Heuldonk met de auto in de Ettingestraat in twee richtingen rijden. Let op: dit kan enkel tussen de Heuldonk en de Gentstraat (en omgekeerd).

De aannemer geeft de buurtbewoners verdere info over de juiste planning van de werken.

Fase 2

Bereikbaarheid

Voetpaden blijven zo lang mogelijk behouden (in functie van de resterende werken van de nutsmaatschappijen aan de oneven zijde).

Vuilnisophaling

De aannemer staat in voor de coördinatie en biedt assistentie waar nodig. Als inwoner verzamel je zelf huisvuilzakken op centrale ophaalpunten (locaties onder voorbehoud).

Tijdens fase 2

 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur
 • ophaalpunt ter hoogte van begraafplaats
 • ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Klapdorp-Zandstraat
 • bewoners Klapdorp 1 t.e.m. 19 + 2 t.e.m. 8: ophaling tot aan de deur

4. Twee weken onderhoudswerken Zandstraat (N403)

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 20 augustus met onderhoudswerken op de Zandstraat (N403). De werfzone bevindt zich tussen de kruising met de Vosdreef tot Zandstraat 119 (schoenenwinkel). Tijdens de werken kan het verkeer beurtelings passeren door tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer houdt best rekening met hinder en langere rijtijden. De werken zullen twee weken duren. Voor de start van het schooljaar zal de weg terug open zijn in beide richtingen.

Wat houden de werken in

Met het structureel onderhoud wordt de toplaag asfalt in de volledige breedte van de weg vernieuwd. Ook het aanliggende fietspad in de richting van Kemzeke wordt aangepakt. De aannemer start op maandag 20 augustus en wil de werken eind augustus afronden.

Situatie voor het verkeer

 • Tijdens de volledige duur van de werken wordt de aansluiting van de Zandstraat (N403) met de Collemanstraat afgesloten.
 • Fietsers rijden via de Beekstraat, Grouwesteenstraat, Heerweg en Heerbaan.
 • Het gemotoriseerd verkeer kan beurtelings passeren, dit wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
 • Doorgaand verkeer wordt geadviseerd een alternatieve route te volgen via de N49/E34, de R1 en de E17.

Minder hinder

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken in een verkeersluwe periode uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt, zullen de werken voor de start van het schooljaar zijn afgerond.

Wegenwerken zijn altijd sterk weersafhankelijk. De planning kan nog wijzigen afhankelijk van de weersomstandigheden.

De aannemer van de werken informeert de buurtbewoners ter hoogte van de werfzone.

5. Andere werken

 • De werken aan het kruispunt Bunderstraat-Shondstraat werden uitgesteld.
 • In augustus worden er werken uitgevoerd aan de elektriciteitscabines in de Reepstraat en Kluizendijkstraat. De werkzone ligt tussen De Watergang der Hoge Landen en de bestaande elektriciteitskast in de Kluizendijkstraat tegenover huisnummer 6. Eandis vernieuwt en verzwaart het elektriciteitsnet. Deze werken gebeuren in synergie, dit wil zeggen dat werken van verschillende nutsmaatschappijen gecombineerd worden. Telenet en Proximus zullen tegelijkertijd stukken van hun net aanpassen/vernieuwen. De werken gingen van start in juni maar door de vele omleidingen (werken Blokstraat) tijdelijk stilgelegd. De firma Wagro bvba uit Zele voert deze werken uit.

 


Contactinformatie