Wegenwerken

Op dit moment lopen deze wegenwerken:

Rioleringsproject Gentstraat-Nauwstraat (Sint-Niklaas)

Stad Sint-Niklaas gaat op maandag 3 juni 2019 van start met het rioproject Gentstraat-Nauwstraat. In beide straten komt er een gescheiden rioleringsstelsel, met een aparte afvoer van hemelwater en van afvalwater. De bovengrond wordt volledig vernieuwd. Daarbij zijn veilige, nieuwe fietspaden voorzien. De werken duren tot mei 2020, maar de aannemer werkt in verschillende fasen om de verkeershinder te beperken.

Op dinsdag 14 januari 2020 starten de werken aan het kruispunt Gentstraat-Nauwstraat-Marktstraat. Het kruispunt blijft tot circa 1 april afgesloten voor autoverkeer. Vanuit Sinaai/Puivelde is er een wegomlegging voorzien via de Puiveldestraat en Lijkveldestraat, richting Sint-Pauwels. De Oude Kroonstraat blijft enkel toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Dat is om sluipverkeer te vermijden en een veilige doorgang van fietsers te garanderen. De Warme Nauwstraat, het verlengde van de Oude Kroonstraat, wordt afgesloten voor alle verkeer.

Tijdens de volledige fasen 1 en 2 (van 3 juni 2019 tot 15 mei 2020) is er een grote wegomlegging voorzien vanuit de dorpskern van Sint-Pauwels, via de Potterstraat en Vlyminckshoek naar de Plezantstraat en verder via de Guido Gezellelaan en de Leon Scheerderslaan naar de westelijke tangent en naar Belsele.

Meer info vind je op de website van stad Sint-Niklaas.

Aanleg publieke ruimte wijk Het Broek

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ontwikkelt, samen met Woonanker Waas en de Waasse Landmaatschappij, een woonwijk tussen de Broekstraat en Sint-Helenastraat. Deze wijk bevindt zich achter de Sint-Helenasite in het centrum van Sint-Gillis-Waas.

De nieuwe wijk wordt de komende maanden voorzien van riolering, wegenis en groen:

  • Tussen de Broekstraat en Zwanenhoekstraat - Sint-Helenastraat worden 2 parallelle wegen aangelegd en een verharde fiets- en voetwegel. Er komt ook beplanting. Zo kan je er aangenaam wandelen en ontstaan er nieuwe speelmogelijkheden.

  • Het gedeelte van de Broekstraat, vanaf Herenstraat tot Broekpolderstraat, wordt heraangelegd en verbreed. De nieuwe rijweg bestaat uit een asfaltverharding van 5 meter breed, voorzien van weggoten aan beide zijden van de rijbaan.

Aanleg nutsleidingen in de Broekstraat

Eerst worden de nutswerken uitgevoerd. In de Broekstraat leggen ze tussen 9 en 27 maart nutsleidingen aan in opdracht van Fluvius. Ze werken vooral in de berm/het voetpad. Er is dan ook weinig hinder. Nadien volgen de infrastructuurwerken. In een latere fase volgt de woningbouw.

De infrastructuurwerken starten met de heraanleg van de Broekstraat op maandag 20 april. De Broekstraat zal afgewerkt zijn tegen het bouwverlof op 10 juli. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk, enkel plaatselijk verkeer.

Werken voetpad Stationstraat 

Vanaf 24 februari 2020 zijn er werken aan het voetpad aan de onpare zijde in de Stationstraat tussen huisnummers 13 en 179. Voor de optimalisatie van het drinkwaternet worden de bestaande waterleidingen vervangen. Tegelijk worden de kabels van Telenet vervangen en legt de gemeente een wachtbuis aan voor een glasvezelkabel. 

De werken worden uitgevoerd in fases waarbij de afstand van een opgebroken deel tot een minimum wordt beperkt. Het gegraven tracé blijft niet open liggen. De kabel wordt samen met de leidingen aangelegd. Zo kan alles snel hersteld worden. Het verkeer kan wisselend passeren. Ter hoogte van de werken geldt er een parkeerverbod.

De firma Visser & Smit Hanab voert de werken uit, in opdracht van De Watergroep. De werken starten ter hoogte van Stationstraat 179 en vorderen in de richting van het centrum. De sleufwerken zouden klaar zijn op 20 maart. Uitzonderlijke weeromstandigheden kunnen de werken vertragen. Na de aanleg worden alle woningen nog aangesloten op de nieuwe waterleiding. Deze werken duren in totaal ongeveer 30 werkdagen.

Door het coronavirus legt de aannemer de werken aan het voetpad in de Stationstraat tijdelijk stil. Openliggende stukken voetpad worden wel gedicht.

 


contactinformatie