Verkeer en openbare werken De Klinge

De gemeente voorziet enkele belangrijke veranderingen op het vlak van mobiliteit en de inrichting van de openbare weg in De Klinge. Op een druk bijgewoonde infovergadering werden ze met de bewoners doorgenomen op 16 januari. De vragen die gesteld werden en het antwoord van de gemeente vind je in onderstaande tabel.

Vragen en antwoorden infovergadering De Klinge

Op deze pagina vind je de nodige informatie over de zone 30, het eenrichtingsverkeer in de Bergstraat en de toekomstige werken in de Hogenakkerstraat. We verwijzen ook door naar de werken aan de N403.

Zone 30

Een groot deel van de bebouwde kom van De Klinge is momenteel al zone 30. Enkel op de ontsluitingswegen in het dorp geldt nog een snelheidslimiet van 50 km/uur. De gemeente kiest ervoor om het hele verblijfsgebied van De Klinge om te vormen tot een zone 30.
Dat is duidelijker voor de weggebruikers en beter voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp. Op de as Hogenakkerstraat – Koningshoeveweg – Oude Molenstraat – Spaanskwartier zou nog wel een snelheidslimiet van 50 km/uur gelden over de volledige lengte van het traject.

De verruiming van de zone 30 werd uitgevoerd door bebording en wegmarkeringen te plaatsen. 


Eenrichting Bergstraat + aangepaste busbediening

De Bergstraat is een belangrijke in- en uitvalsweg voor alle weggebruikers en voor de bus. Maar de straat is smal en het zicht op het aankomend verkeer wordt bemoeilijkt door de geparkeerde auto’s en de lichte knik in de straat.

Tijdens de werken aan de N403 (zie verder) moet het gemotoriseerd verkeer in de Bergstraat vanaf 20 maart hoe dan ook in enkele richting verlopen. Het verkeer gaat dan van de Buitenstraat richting de Klingedijkstraat. Anders wordt de verkeersafwikkeling in de straat chaotisch. De gemeente wil het eenrichtingsverkeer al vroeger invoeren, vanaf 27 februari. Zo krijgen we een zicht op de voor- en nadelen van het eenrichtingsverkeer in normale omstandigheden, los van de werken.

Het eenrichtingsverkeer in de Bergstraat heeft ook gevolgen voor de busbediening:

  • Bussen 21, 23 en 27 rijden vanaf 27 februari heen en terug via de Hogenakkerstraat naar de kerk van De Klinge. Ter hoogte van het Scheerdershof en de Donkerstraat richt De Lijn tijdelijke haltes in. De haltes in de Heidestraat worden hierbij tijdelijk niet bediend.
  • Voor lijn 22, richting Hulst, verandert er niets en blijven ook de haltes in de Heidestraat bediend.

De bewoners van De Klinge krijgen van 4 tot 20 maart de kans om zich uit te spreken over deze tijdelijke aanpassingen. De bevraging vind je hieronder terug. 

Evalueer hier de verkeerssituatie in de Bergstraat(Opgelet: invullen kan pas vanaf 4 maart)


Hogenakkerstraat

De Hogenakkerstraat verkeert in slechte staat. De gemeente wil de straat opnieuw volledig aanleggen. Daarbij wordt er een 3 meter breed fietspad in dubbele richting aangelegd langs de zuidelijke kant van de straat (kant polder). In een volgend project trekken we dit fietspad door naar de Koningshoeveweg, ook aan de zuidelijke zijde. Zo bouwen we aan een comfortabel en veilig dubbelrichtingsfietspad tussen De Klinge en Kieldrecht.

Wanneer de Bergstraat enkele richting zou worden, maakt dit de verkeersafwikkeling op het kruispunt met de Hogenakkerstraat en de Klingedijkstraat een stuk eenvoudiger. Het rondpunt kan dan plaats maken voor een T-kruispunt.

Op de infovergadering kwamen er een aantal opmerkingen en suggesties. We bezorgden die aan de ontwerper: een veilige oversteek voor voetgangers aan de mogelijk nieuwe bushalte t.h.v. het Scheerdershof, de mogelijkheid om deze halte op te schuiven richting kruispunt Bergstraat, een goede afscherming tussen het fietspad en de rijbaan, parkeerplaatsen in de buurt van het kruispunt Hogenakkerstraat – Koningshoeveweg, enz.

Het ontwerp voor de Hogenakkerstraat wordt in de loop van het voorjaar 2023 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Schrijf je zeker in voor de nieuwsbrief over de Hogenakkerstraat

Om je op de hoogte te houden over de werken in de Hogenakkerstraat, zenden we vanaf de start van de werken af en toe een nieuwsbrief uit. Zo houden we je op de hoogte over de laatste stand van zaken. Vergeet je hieronder niet in te schrijven voor de nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief


Werken N403

Het Vlaams Gewest plant werken aan de N403, tussen Drieschouwen en de Nederlandse grens. De werken zouden verlopen in drie fasen: 

  • Fase 1: 13 maart t.e.m. 19 maart 2023
  • Fase 2: 20 maart t.e.m. 2 april 2023 (omleiding langs De Klinge)
  • Fase 3: 3 april t.e.m. 7 april 2023 (omleiding langs De Klinge)

Meer info over de werken aan de N403 vind je hier.


contactinformatie