Verkeer en openbare werken De Klinge

De gemeente voorziet enkele belangrijke veranderingen op het vlak van mobiliteit en de inrichting van de openbare weg in De Klinge. Op een druk bijgewoonde infovergadering werden ze met de bewoners doorgenomen op 16 januari. De vragen die gesteld werden en het antwoord van de gemeente vind je in onderstaande tabel.

Vragen en antwoorden infovergadering De Klinge

Op deze pagina vind je de nodige informatie over de zone 30, de verkeerssituatie van de Bergstraat en de toekomstige werken in de Hogenakkerstraat. 

Zone 30

Een groot deel van de bebouwde kom van De Klinge is momenteel al zone 30. Enkel op de ontsluitingswegen in het dorp geldt nog een snelheidslimiet van 50 km/uur. De gemeente kiest ervoor om het hele verblijfsgebied van De Klinge om te vormen tot een zone 30.
Dat is duidelijker voor de weggebruikers en beter voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp. Op de as Hogenakkerstraat – Koningshoeveweg – Oude Molenstraat – Spaanskwartier zou nog wel een snelheidslimiet van 50 km/uur gelden over de volledige lengte van het traject.

De verruiming van de zone 30 werd uitgevoerd door bebording en wegmarkeringen te plaatsen. 


Verkeerssituatie Bergstraat

De Bergstraat is een belangrijke in- en uitvalsweg voor alle weggebruikers en voor de bus.

Tijdens de werken aan de N403 moest het gemotoriseerd verkeer in de Bergstraat in enkele richting verlopen. Het verkeer ging dan van de Buitenstraat richting de Klingedijkstraat. 

De bewoners van De Klinge kregen van 4 tot 20 maart de kans om zich uit te spreken over deze tijdelijke aanpassingen. Op basis van de evaluatie besliste de gemeente om de Bergstraat opnieuw toegankelijk te maken in dubbele richting voor alle verkeer na de werken aan de N403.

Je kan het rapport en de opmerkingen van de inwoners op deze pagina raadplegen.


Hogenakkerstraat

De Hogenakkerstraat verkeert in slechte staat. De gemeente wil de straat opnieuw volledig aanleggen. Daarbij wordt er een 3 meter breed fietspad in dubbele richting aangelegd langs de zuidelijke kant van de straat (kant polder) en een voetpad aan de noordkant. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de oversteekmogelijkheden voor fietsers. Dat verbetert de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Daarnaast houden we rekening met het aspect waterbeheer. Het regenwater van de wegenis wordt opgevangen in omliggende grachten, waardoor het de kans krijgt om in de bodem te infiltreren.

In een volgend project trekken we het fietspad door naar de Koningshoeveweg, ook aan de zuidelijke zijde. Zo bouwen we aan een comfortabel en veilig dubbelrichtingsfietspad tussen De Klinge en Kieldrecht.

Eind september keurde de gemeenteraad het bestek voor de selectie van een aannemer goed. Hierdoor starten we binnenkort met de aanbesteding van de werkzaamheden. Volgens de huidige planning starten de werken in het voorjaar van 2024.

Interesse in het definitief ontwerp?

Wil je een kijkje nemen in het definitief ontwerp? Dat kan via de onderstaande knop.

Definitief ontwerp Hogenakkerstraat

Schrijf je zeker in voor de nieuwsbrief over de Hogenakkerstraat

Om je op de hoogte te houden over de werken in de Hogenakkerstraat, zenden we vanaf de start van de werken af en toe een nieuwsbrief uit. Zo houden we je op de hoogte over de laatste stand van zaken. Vergeet je hieronder niet in te schrijven voor de nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief

 

 


contactinformatie