Beslissingen

Op deze pagina vind je een overzicht van de bekendmakingen van de beslissingen over een omgevingsvergunningsaanvraag of melding binnen de gemeente. Deze blijven 30 dagen op de gemeentelijke website staan. Tegen een beslissing kan beroep aangetekend worden, zoals vermeld in de bekendmaking.

Via volgende link kunnen de beslissingen ingekeken worden en is er ook de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen gedurende 30 dagen na het ophangen van de gele bekendmakingsaffiche door de de aanvrager van de vergunning: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

De gemakkelijkste manier om een dossier terug te vinden op deze website is door op het OMV_nummer te zoeken dat vermeld staat in de bekendmaking.

Als er geen beroepschrift wordt ingediend binnen de 35 dagen na de eerste dag van aanplakking van de gele bekendmakingsaffiche, mag de aanvrager van de vergunning gebruik maken.


Publicatie besluit sectorale voorwaarden windturbines

BEKENDMAKING

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.  

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.  

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.  

U kunt volgende documenten raadplegen:

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
 • het bijhorende plan-MER;
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.

Via de volgende kanalen:


contactinformatie

 • Omgeving

  Burgemeester Omer De Meyplein 1
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 19.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie