Beslissingen

Op deze pagina vind je een overzicht van de bekendmakingen van de beslissingen over een omgevingsvergunningsaanvraag of melding binnen de gemeente. Deze blijven 30 dagen op de gemeentelijke website staan. Tegen een beslissing kan beroep aangetekend worden, zoals vermeld in de bekendmaking.

Via volgende link kunnen de beslissingen ingekeken worden en is er ook de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen gedurende 30 dagen na het ophangen van de gele bekendmakingsaffiche door de de aanvrager van de vergunning: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

De gemakkelijkste manier om een dossier terug te vinden op deze website is door op het OMV_nummer te zoeken dat vermeld staat in de bekendmaking.

Als er geen beroepschrift wordt ingediend binnen de 35 dagen na de eerste dag van aanplakking van de gele bekendmakingsaffiche, mag de aanvrager van de vergunning gebruik maken.

 

 


contactinformatie