Subsidie voor aanleg en onderhoud van knotbomenrijen (aanvraag)

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1 aanvraagformulier per perceel (aanvraag minimaal 1 maand voor de aanvraag van de werken)

Gegevens aanvrager

Adresgegevens

vraagt de subsidie voor aanleg en onderhoud van knotbomen te storten op rekeningnummer:

De aanvrager is

Gegevens invullen als de aanvrager geen eigenaar is van het perceel

Adresgegevens

Aanplanting

Beworteld plantgoed (6 euro)

Onbewortelde poten (6 euro)

Plantafstand

Lengte aanplanting

De voorgenomen maand van uitvoering

Berekening van de subsidie volgens artikel 9 van het reglement:

Onderhoud

Soort bomen

De voorgenomen maand van uitvoering

Datum laatste hakbeurt

Aantal bomen jonger dan 10 jaar (5 euro)

Aantal bomen van 10 jaar en ouder (10 euro)

Adres en kadastrale gegevens van het perceel

Deelgemeente

Straat

Kadastrale gegevens (afdeling, sectie, nr.)

Bij te voegen documenten

Gedetailleerd liggingsplan waarop is aangeduid (uittreksel uit topografische kaart of zelf tekenen): 

  • straatnaam en huisnummer voor bebouwde percelen
  • kadastrale gegevens voor onbebouwde percelen
  • de plaats van de aan te planten of te onderhouden knotbomen

 


De gemeente Sint-Gillis-Waas verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
 
Voor meer informatie en je rechten, bekijk www.sint-gillis-waas.be/privacyverklaring