Subsidie voor aanleg en onderhoud van poelen (aanvraag)

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1 aanvraagformulier per perceel (aanvraag minimaal 1 maand voor de aanvraag van de werken)

Gegevens aanvrager

Adresgegevens

vraagt de subsidie voor aanleg en onderhoud van knotbomen te storten op rekeningnummer:

De aanvrager is

Gegevens invullen als de aanvrager geen eigenaar is van het perceel

Adresgegevens

Heraanleg

Onderhoud

Adres en kadastrale gegevens van het perceel

Bij te voegen documenten

De aanvrager verklaart het recht te hebben de geplande werken uit te voeren.

 

De aanvrager verklaart kennis genomen te hebben van het volledig gemeentelijk subsidiereglement voor aanleg of onderhoud van poelen en verbindt zich ertoe dit strikt na te leven.


De gemeente Sint-Gillis-Waas verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
 
Voor meer informatie en je rechten, bekijk www.sint-gillis-waas.be/privacyverklaring