Thuisverzorging ouderen (toelage)

Online aanvragen

Personen die thuis een oudere verzorgen die op medisch gebied hulpbehoevend is, kunnen een gemeentelijke toelage aanvragen.

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende is minstens 65 jaar en op hetzelfde adres ingeschreven als de persoon die hem/haar verpleegt.
  • De zorgbehoevende is in rechte lijn bloed- of aanverwant in eerste of tweede graad. Het gaat niet om levenspartners.
  • De zorgbehoevende is aangewezen op verzorging en hulp bij dagdagelijkse handelingen.

Procedure

De aanvraag moet ingediend worden voor 15 oktober van elk jaar.

De toelage wordt berekend na afloop van het jaar waarin de verzorging plaats vond.

Meebrengen

  • Je brengt een medisch attest mee waaruit de hulpbehoevendheid en de noodzaak van verzorging van de bejaarde blijkt.

Bedrag

De toelage bedraagt 2,50 euro per kalenderdag met een maximum van 625 euro per jaar.

Online aanvragen

contactinformatie