Toelage thuisverzorging ouderen (aanvraag)

Hier vind je het aanvraagformulier voor een toelage voor thuisverzorging van ouderen.

 

 

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Gegevens aanvrager

vraagt de gemeentelijke toelage voor de thuisverzorging van ouderen voor de periode 1 januari - 31 december te storten op:

Gegevens verzorgende persoon

Periode van verzorging
De verzorgde persoon

Bij te voegen document

Verklaring op eer

Voorwaarden

 1. De verzorgende persoon moet minstens 65 jaar oud zijn. Daarnaast moet de verzorgende persoon bloed- of aanverwant in de 1ste of 2de graad zijn met de aanvrager. De aanvrager is ingeschreven op hetzelfde adres als de verzorgende persoon.
 2. De verzorgde persoon is een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van de persoon, met uitzondering van de levenspartner, die instaat voor de verzorging.
 3. De verzorgde persoon is aangewezen op verzorging en hulp bij de dagdagelijkse handelingen:

  • ofwel twee van de volgende aandoeningen zijn op hem/haar van toepassing: bedlegerig zijn, in de onmogelijkheid verkeren zich alleen te verplaatsen, hulp nodig bij het eten en/of het toilet of incontinent zijn;
  • ofwel in een toestand van psychische stoornis of dementie verkeren.

 4. De personen of gezinnen bij wie de oudere wordt verpleegd en de oudere(n) zelf: zijn in Sint-Gillis-Waas gedomicilieerd en zij wonen er ook effectief in de periode van verzorging en op het ogenblik van de aanvraag.
 5. De aanvraag wordt ingediend voor 15 oktober samen met het medisch attest.

 


De gemeente Sint-Gillis-Waas verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
 
Voor meer informatie en je rechten, bekijk www.sint-gillis-waas.be/privacyverklaring