Rijbewijs internationaal

Maak een afspraak

Als je naar een land reist dat je rijbewijs (europees model) niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig.

Voorwaarden

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek altijd jouw Belgisch rijbewijs (of je europees model als je dit al omgewisseld hebt) tonen.

Procedure

  • Je kan het internationaal rijbewijs persoonlijk aanvragen bij de gemeente.
  • Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.
  • Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen. Daarbij geef je
    • je verlopen internationaal rijbewijs af;
    • of, in geval van diefstal, een verklaring van diefstal door de Belgische politie.

Internationaal rijbewijs ophalen bij de onthaalbalie 

Het internationaal rijbewijs wordt binnen de week afgeleverd. Je maakt hiervoor een afspraak.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • recente pasfoto
  • geldig Belgisch rijbewijs

Bedrag

De kostprijs bedraagt 16 euro.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.

Maak een afspraak

contactinformatie