Rijbewijs voorlopig

Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmomentvolgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op rijbewijzer.be kunt u zien waar er vormingsmomenten plaatsvinden in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Je kan het voorlopig rijbewijs aanvragen bij je gemeente.
 
Voorlopig rijbewijs model 36:
 • 36 maanden geldig, voor categorie B, enkel in België;
 • minimum 3 maanden stage en ten vroegste op 18 jaar praktisch examen afleggen;
 • 1 of twee begeleiders tekenen vooraf het aanvraagformulier. 
Voorlopig rijbewijs model 18:
 • 18 maanden geldig, voor categorie B, enkel in België;
 • minimum 3 maanden stage;
 • geen begeleiders, zelfstandig rijden.
Voorlopig rijbewijs model 3:
 • 1 jaar geldig, voor alle andere categorieën dan B, enkel in België;
 • 1 of twee begeleiders tekenen vooraf het aanvraagformulier. 

Meebrengen

 • je identiteitskaart
 • bewijs van geslaagd theoretisch examen (aanvraagformulier)
 • bij model 18: getuigschrift van onderricht
 • bij model 3 voor alle categorieën A: getuigschrift van onderricht
De foto en handtekening komen uit het rijksregister. Wens je een andere foto dan deze van je identiteitskaart, dan breng je ook een foto mee.
Voor een duplicaat breng je het attest van verlies of diefstal van de politie mee.

Bedrag

De kostprijs van het voorlopig rijbewijs bedraagt 24 euro.

Regelgeving

Maak een afspraak

contactinformatie