Rijbewijs voorlopig

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 5 maanden oefenen met jouw voorlopig rijbewijs.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, is het wel mogelijk om één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aan te vragen bij je gemeente. Je moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

Online aanvraag: voorlopig rijbewijs model 18, model 36 en model 12 maanden

Afspraak: afhalen voorlopig rijbewijs (enkel na online aanvraag)

Afspraak: aanvragen voorlopig rijbewijs

Afspraak: afhalen voorlopig rijbewijs

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen - model 18

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Je kan je voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Passagiers

 • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.


Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen - model 36

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Je kan je voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor je begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar je gemeente als je een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Voorlopig rijbewijs met begeleider - model 12

Als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs (model 18 of model 36) is verlopen, dan moet je drie jaar wachten om opnieuw een voorlopig rijbewijs (model 18 of model 36) aan te vragen. Intussen kan je wel eenmalig een voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen.

 • Je kan dit behalen nadat je zes uur rijles hebt gevolgd bij een erkende rijschool.
 • Je kan het enkel aanvragen als je in het bezit bent van een geldig theoretisch examen.
 • Het voorlopig rijbewijs model twaalf is één jaar geldig.
 • Het is een voorlopig rijbewijs met begeleider.

Procedure

Je kan het voorlopig rijbewijs aanvragen bij je gemeente.
 
Voorlopig rijbewijs model 18:
 • 18 maanden geldig, voor categorie B, enkel in België;
 • minimaal 5 maanden stage;
 • geen begeleiders, zelfstandig rijden.

  Je kan het voorlopig rijbewijs model 18 online aanvragen via deze link

Voorlopig rijbewijs model 36:
 • 36 maanden geldig, voor categorie B, enkel in België;
 • minimaal 5 maanden stage en ten vroegste op 18 jaar praktisch examen afleggen;
 • 1 of twee begeleiders tekenen vooraf het aanvraagformulier. 

  Je kan het voorlopig rijbewijs model 36 online aanvragen via deze link

Voorlopig rijbewijs model 12:

 • 1 jaar geldig, voor categorie B;
 • kan je behalen na zes uur rijles te volgen bij erkende rijschool;
 • enkel aanvragen als je in het bezit bent van een geldig theoretisch examen;
 • met begeleider.

  Je kan het voorlopig rijbewijs model 12 online aanvragen via deze link

Voorlopig rijbewijs model 3:
 • 1 jaar geldig, voor alle andere categorieën dan B, enkel in België;
 • 1 of twee begeleiders tekenen vooraf het aanvraagformulier. 

Meebrengen

 • je identiteitskaart
 • bewijs van geslaagd theoretisch examen (aanvraagformulier)
 • bij model 18: getuigschrift van onderricht
 • bij model 3 voor alle categorieën A: getuigschrift van onderricht
 • de aanvrager moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag
De foto en handtekening komen uit het rijksregister. Wens je een andere foto dan deze van je identiteitskaart, dan breng je ook een foto mee. Voor een duplicaat breng je het attest van verlies of diefstal van de politie mee.

Bedrag

De kostprijs van het voorlopig rijbewijs bedraagt 24 euro.

Regelgeving


contactinformatie