Rijbewijs Europees

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Geldigheid

 • De oude rijbewijzen (papieren) zijn voorlopig nog geldig tot 2033.
 • Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.
 • Het Europees rijbewijs (bankkaartmodel) is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 • Het is ook geldig in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. 
 • De cat. C en D zijn beperkt in geldigheidsduur. Zij zijn geldig voor de termijn van de medische schifting en/of vakbekwaamheid.

Categorieën

Er bestaan verschillende categorieën van rijbewijs, afhankelijk van het voertuig dat je wil besturen:

 • categorie AM, A1, A2, A: brom- en motorfietsen
 • categorie B: auto's waarvan de maximale toegelaten massa niet meer dan 3500 kg bedraagt, bestemd voor vervoer van ten hoogste 8 personen, bestuurder niet inbegrepen
 • categorie C: auto's, andere dan die van categorie D, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3500 kg bedraagt
 • subcategorie C1: auto's van de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3500 kg bedraagt, maar ten hoogste 7500 kg
 • categorie D: auto's bestemd voor personenvervoer, met meer dan 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen
 • subcategorie D1: auto's bestemd voor personenvervoer, met 8 tot 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen
 • categorie E: auto's van de categorie B, C, C1, D of D1 met aanhangwagen van meer dan 750 kg
 • categorie G: landbouwvoertuigen

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas deelnemen aan het praktisch examen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.
 
Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.
 
Je kan ook een tweede of volgend rijbewijs krijgen bij:
 • verlies of diefstal
 • verhoging van categorie (na geslaagd examen)
 • vervallen van het rijgeschiktheidsattest
 • een omwisseling van een verouderde of onduidelijke foto

Procedure

Je meldt je persoonlijk aan met het aanvraagformulier.
 
Bij verlies of diefstal moet je eerst aangifte doen bij de lokale politie. Bij een omwisseling of wanneer je rijgeschiktheidsattest vervalt, kan je het aanvraagformulier aan de balie bekomen.
 

Rijbewijs ophalen bij de onthaalbalie

Het rijbewijs wordt binnen de week afgeleverd. Je maakt hiervoor een afspraak.

Meebrengen

Bij een eerste rijbewijs:
 
 • je identiteitskaart
 • het aanvraagformulier
 • eventueel het rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2
Bij een tweede of volgend rijbewijs:
 
 • je identiteitskaart
 • je voorlopig rijbewijs, je oude rijbewijs of het attest van verlies of diefstal van de politie
 • het aanvraagformulier, indien je de categorie van je rijbewijs wil wijzigen
 • eventueel het rijgeschiktheidsattest van de groep 1 of groep 2

Bedrag

De kostprijs van een rijbewijs bedraagt 24 euro.

Uitzonderingen

De vernieuwing van een rijbewijs van de groep 1, waarvan de categorieën beperkt zijn in tijd door een medisch attest wordt gratis afgeleverd. Dit geldt enkel bij een vernieuwing en niet voor de afgifte van een eerste rijbewijs waarvan de categorieën beperkt zijn in tijd.

Regelgeving

KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
Maak een afspraak

contactinformatie