Voornaam veranderen

Online aanvragenMaak een afspraak

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je je voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan je voornaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt;
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden;
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om je voornaam te veranderen, contacteer je het loket Burgerzaken van:

  • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige);
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicileerd;

  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd. 

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt.

Online aanvragenMaak een afspraak

contactinformatie