Bewijs van leven

Online aanvragen

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen jouw attest aanvragen:

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest aanvragen bij:

  • het onthaal van je gemeente
  • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kan je het attest van leven ook raadplegen, downloaden en afdrukken

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken of op de ambassade of het consulaat aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart
Online aanvragen

contactinformatie