Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Je kan ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bijv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bijv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest ook aanvragen:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen. In bepaalde gevallen kunnen advocaten, notarissen … wel een online aanvraag indienen mits vermelding van de wettelijke basis. De gemeente beslist op basis hiervan of het al dan niet kan worden afgeleverd. 

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart

Bedrag

Het bewijs van woonst wordt gratis afgeleverd.

Uitzonderingen

Het bewijs van woonst kan ook door een derde (advocaten, notarissen ...) worden aangevraagd wanneer dit door een wet wordt toegestaan.

Regelgeving

K.B. van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkings- en vreemdelingenregister.

contactinformatie