Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Online aanvragen
Een bewijs van woonst is een attest waarin verklaard wordt dat je bent ingeschreven op dit adres.

Voorwaarden

  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Je kan het bewijs van woonst voor jezelf of voor alle inwonende gezinsleden aanvragen.

Procedure

Je kan het bewijs van woonst aanvragen aan de balie. Je kan het ook schriftelijk aanvragen of via het e-loket.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

Het bewijs van woonst wordt gratis afgeleverd.

Uitzonderingen

Het bewijs van woonst kan ook door een derde (advocaten, notarissen ...) worden aangevraagd wanneer dit door een wet wordt toegestaan.

Regelgeving

K.B. van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkings- en vreemdelingenregister.
Online aanvragen

Contactinformatie