Samenstelling van het gezin

Online aanvragen

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen:

  • jijzelf (enkel voor je eigen gezin)
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Een attest van gezinssamenstelling kan je online aanvragen via het e-loket. Je kunt je hierbij veilig en snel aanmelden met een digitale sleutel. Je ontvangt het attest in je mailbox.

Wanneer je niet over een digitale sleutel beschikt, kies je voor de optie ‘ik wil verder gaan zonder digitale sleutel’. Dan wordt het document per post opgestuurd.

Het attest kan ook afgehaald worden in het ABC. Hiervoor maak je eerst een afspraak.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart
Online aanvragen

contactinformatie