Overschrijving buitenlandse akte

Maak een afspraak
Je kan een buitenlandse akte beter laten erkennen en overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand.
Dit is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akten op te vragen.

Voorwaarden

  • De buitenlandse akte moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • De buitenlandse akte moet gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document, bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document.
  • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in het Nederlands.

Procedure

Je kan de buitenlandse akte laten overschrijven bij de burgerlijke stand.

Meebrengen

De buitenlandse akte, volledig gelegaliseerd en vertaald.

Bedrag

De overschrijving van de buitenlandse akte gebeurt gratis.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak

contactinformatie