Uittreksel huwelijksakte

Online aanvragen

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen.

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
 • de datum van het huwelijk
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • jezelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bijv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • je erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel aanvragen bij de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken. Dit kan aan het loket Burgerzaken, of digitaal via het e-loket/hierboven.

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert je akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart

Uitzonderingen

Voor genealogische opzoekingen heb je de toestemming nodig van de familierechtbank.
 
Akten ouder dan 100 jaar zijn openbaar en kunnen door iedereen verkregen worden.
Online aanvragen

contactinformatie