Uittreksel huwelijksakte

Online aanvragen
De huwelijksakte wordt opgemaakt en bewaard in de gemeente waar het huwelijk plaats vond.

Voorwaarden

Afschriften van de huwelijksakte kunnen enkel door de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders of afstammelingen in de rechte lijn verkregen worden.
 
Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van een cliënt, kunnen deze akte verkrijgen.

Procedure

Je kan een afschrift van je huwelijksakte aanvragen aan de balie. Je kan het afschrift ook telefonisch of online aanvragen.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Uitzonderingen

Voor genealogische opzoekingen heb je de toestemming nodig van de familierechtbank.
 
Akten ouder dan 100 jaar zijn openbaar en kunnen door iedereen verkregen worden.
Online aanvragen

Contactinformatie