Uittreksel geboorteakte

Online aanvragen

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind;
 • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders;
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat;
 • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van geboorte wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • jezelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bijv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • je erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats. Dit kan aan het loket Burgerzaken, of digitaal via het e-loket/hierboven.

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert je akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Geboorteakte uit het buitenland

Als je in het buitenland bent geboren en de geboorteakte is niet overgeschreven in België, moet je de geboorteakte aanvragen bij de plaats van geboorte in het buitenland.

Je kan de akte ook laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van je woonplaats in België. Om een buitenlandse geboorteakte in België over te schrijven moet de akte eerst vertaald en gelegaliseerd worden.

Niet-Belgen die in het buitenland geboren zijn, kunnen enkel de akte in België laten overschrijven om in België te kunnen huwen of om de Belgische nationaliteit aan te vragen.

 

 

Meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart
Online aanvragen

contactinformatie