Openbare bibliotheek dienstverlening (retributie)

Dit is een retributie op de dienstverlening van de plaatselijke openbare bibliotheek.